Priežiūros taryba

Lietuvos energetikos instituto Priežiūros taryba – visuomeninės priežiūros institucija, sudaroma iš socialinių partnerių, suinteresuotų Instituto vykdomais moksliniais tyrimais ir eksperimentine (socialine) plėtra. Ją sudaro 7 nariai – 3 socialinius partnerius pasiūlo Mokslo taryba, 2 – Lietuvos mokslo taryba, 2 – Švietimo ir mokslo ministerija.

Instituto priežiūros tarybos funkcijos – svarstyti Instituto veiklos rezultatus ir teikti Instituto direktoriui ir (ar) Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl Instituto veiklos gerinimo. Institutas užtikrina Instituto priežiūros tarybai darbo sąlygas ir sudaro galimybę gauti informaciją apie Instituto veiklą, kiek tai neprieštarauja intelektinės nuosavybės ir komercinių ar valstybės paslapčių apsaugą reglamentuojantiems teisės aktams.

 

Priežiūros tarybos sudėtis:

Juozas Augutis Vytauto Didžiojo universiteto rektorius
Elena Jolanta Zaborskaitė
Stanislovas Karčiauskas
Rimvydas Simutis KTU Elektros ir Elektronikos fakulteto
Automatikos katedros profesorius
Vytautas Getautis KTU Cheminės technologijos fakulteto
Organinės chemijos katedros profesorius
Stanislovas Žurauskas
Tomas Lukoševičius
Pavaduotojas
Daumantas Kerežis
Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas
 
LR Energetikos ministerijos Inovacijų ir tarptautiškumo skantinimo grupės patarėjas