Adomas Minkevičius

Administravimo padalinys (01)
Pareigos:
viešųjų ryšių specialistas
Kab. nr.:
403-AK
Telefonas:
+37037401826

Publikacijos

Mokslo populiarinimo straipsnis

2018

Urbonavičius E. [LEI], Minkevičius A. [LEI]. In pursuit to harness the power of the Sun – opportunities for Lithuanian science community In: EUROSAFE News August 2018. [online]: eurosafe-forum.org, 2018, [Accessed 31 August 2018]. Available from: https://www.eurosafe-forum.org/node/482..
Ušpuras E. [LEI], Minkevičius A. [LEI]. Kontroliuojama branduolių sintezė In: Lietuvos mokslų akademijos žinios. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2018, Nr. 3 (85), p. 17-17. ISSN 2029-5707.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Interreg

1
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Projekto tikslas: Išanalizuoti galimybes bei pasiruošti Gaires ir Veiksmų planą žmogiškųjų išteklių valdymo strategijos (HRS4R) įsidiegimui, siekiant paskatinti tyrėjų karjeros paDaugiau