Ekologinio debito nustatymas Latvijos-Lietuvos pasienio upių baseinuose (ECOFLOW)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2017.04.01 - 2019.03.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
ECOFLOW logo

2017 metų balandžio 1 dieną Lietuvos energetikos institutas kartu su Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centru bei Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyrimų institutu pradėjo vykdyti Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo projektą Ekologinio debito nustatymas Latvijos-Lietuvos pasienio upių baseinuose (ECOFLOW).

Šis projektas yra svarbus Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimui stiprinti, taip pat ir norint turėti vieningą požiūrį į vandens išteklių valdymą Latvijos ir Lietuvos pasienio regione.

Nuotėkio režimo reguliavimas yra vienas reikšmingiausių veiksnių LV-LT pasienio upių baseinuose, kuriuose yra apie 100 mažų hidroelektrinių, kurios reguliuoja upių vandens nuotėkį. Veikiant hidroelektrinėms, hidrologinio režimo reguliavimas gerokai veikia vandens ekosistemų biologinę įvairovę, produktyvumą ir tvarumą. Tačiau ekologinio nuotėkio įvertinimas reguliuotose upėse iki šiol neatliktas. Pagrindinis projekto tikslas yra sukurti naują metodologiją ekologiniam nuotėkiui (E-flow) įvertinti LV-LT pasienio regione, atsižvelgiant į saugomų teritorijų reikalavimus ir tikslus, nurodytus BVP bei Paukščių ir Buveinių direktyvose.

Pagrindiniai projekto rezultatai yra E-flow vertinimo metodologija ir rekomendacijos nacionaliniams teisės aktams patobulinti, siekiant užtikrinti efektyvų E-flow nustatymą, reikalingą vandens strateginiams objektams planuoti bei leidimų sistemai tobulinti. Nepakankamo vandens nuotėkio žemiau hidroelektrinių identifikavimas ir E-flow įvertinimas LV-LT pasienio upėse atliktas taikant EK rekomendacijų dokumentą Nr. 31 Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive (2015). Nurodyta metodologija apima lauko tyrimus ir E-flow modeliavimą. Bendros LV-LT veiklos apima buveinių pokyčių įvertinimą dėl nuotėkio reguliavimo ir ekologinės būklės pagerinimo planavimą, įgyvendinant E-flow kontrolę.

LEI veikla projekte

1. HE įtakos upių hidrologiniam režimui ir vandens kokybei vertinimas:

  • upių hidrologinio režimo ir vandens kokybės tyrimai; Europos Sąjungos ir Lietuvos teisinių aktų, susijusių su ekologiniu debitu (E-flow), analizė,
  • hidrologinių ir morfologinių duomenų bazės sukūrimas Ventos ir Lielupės upių baseinų pagrindu,
  • specifinių žuvų rūšių sąrašo sudarymas Ventos ir Lielupės upių baseinų pagrindu;
  • buveinių pokyčių įvertinimas Ventos ir Lielupės upių baseinuose naudojant Meso HABSIM programinę įrangą,
  • minimalaus ekologinio debito įvertinimas pagal modeliavimo rezultatus.

2. Dalyvavimas mokymuose Buveinių modeliavimas naudojant Meso HABSIM programinę įrangą.

3. Tyrimai ekspedicijų metu bei minimalaus ekologinio debito modeliavimas ir įvertinimas sureguliuotose Ventos ir Lielupės baseinų upėse.

4. Ataskaitų (mokymų, ekspedicijų, tarpinės ir galutinės) rengimas.

5. Minimalaus ekologinio debito įvertinimas ir rekomendacijos Lietuvos teisinėms institucijoms.

Projekto numeris: LLI-249

Projekto biudžetas: 391 245 EUR (LEI dalis: 149 558 EUR)

Projektas finansuojamas iš Latvijos–Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014–2020 programos. http://www.latlit.eu/

Koordinatorius: Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras (LGVMC) (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs), Latvija

Projekto partneriai:

  • Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuva
  • Latvijos maisto saugos, gyvūnų sveikatos ir aplinkos tyrimų institutas (BIOR) (Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts), Latvija

 
Interreg Latvija-Lietuva logotipas

Projekto vykdytojai