Julius Venckus

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
laborantas
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:

Publikacijos

Pranešimas konferencijoje

2022

Venckus J. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. Investigation of the interaction be tween a hydrogen flame and obstacle – induced turbulence In: Proceedings 16th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics August 7-11, 2022. Amsterdam: American Society of Thermal and Fluids Engineers, 2022, p. 593-598. ISBN 978-0-7972-1886-4.