Mažųjų modulinių reaktorių, įgyvendinančių pasyvias švelninimo strategijas, saugos analizė – sunkioji avarija (SASPAM-SA)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2022.10.01 - 2026.09.30
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Mažieji moduliniai reaktoriai (angl. Small Modular Reactor SMR) yra viena iš pagrindinių artimiausios ateities alternatyvų, galvojant apie naujų branduolinių reaktorių statybą. Šiuo metu Europoje didėja susidomėjimas SMR diegimu, o daugelyje šalių ruošiamasi galimam tokių reaktorių licencijavimui. Pirmiausiai tai liečia integruotus suslėgto vandens reaktorius (angl. Integral Pressurized Water Reactor iPWR), kurie yra jau beveik paruošti licencijavimui, nes jų konstrukcija pagrįsta gerai patikrinta ir nusistovėjusia didelių lengvojo vandens reaktorių (angl. Light Water Reactor LWR) technologija, gerai žinoma jų eksploatavimo patirtis, be to egzistuoja dizaino modifikacijos, leidžiančios padidinti tokių įrenginių saugą. Šiuose įrenginiuose pirmieji trys apsaugos į gylį (angl. Defence-in-Depth DiD) lygiai sustiprinti, pritaikius pasyviąsias saugos sistemas, tačiau dar būtina pademonstruoti sunkiųjų avarijų suvaldymo iPWR reaktoriuose galimybę, t.y. užtikrinti 4 ir 5 DiD lygius.

Pagrindiniai projekto tikslai yra pritaikyti turimas LWR teorines ir praktines žinias iPWR technologijai, nagrinėjant sunkiąsias avarijas ir rengiant avarinės parengties zonas Europoje. Pagrindiniai darbo etapai: 1) tikėtinų iPWR sunkiųjų avarijų scenarijų analizė, įvertinant procesus tiek reaktoriaus korpuse, tiek ir apsauginiame gaubte; 2) esamų eksperimentinių duomenų pritaikymas iPWR ir naujų eksperimentų poreikių nustatymas; 3) tarptautiniu mastu pripažintų Europinių ir kitų skaičiavimo priemonių tinkamumo procesų iPWR sunkiųjų avarijų scenarijų modeliavimui įvertinimas; 4) tokių avarijų iPWR reaktoriuose radiologinio poveikio prognozė, įvertinant sunkiųjų avarijų pasyvias švelninimo strategijas.
Tikėtini projekto rezultatai padės paspartinti iPWR licencijų išdavimą Europoje, taip pat šių reaktorių vietos parinkimo procesus, atsižvelgiant į galimą jų naudojimą netoli tankiai apgyvendintų vietovių.

Raktažodžiai:
Maži moduliniai reaktoriai, integruotas suslėgto vandens reaktorius – iPWR, sunkioji avarija, išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymas reaktoriaus korpuse – IVMR, apsauginio gaubto vientisumas, išmetamų radionuklidų funkcija, avarinės parengties zonos

Akronimas: SASPAM-SA

Projekto ID: 101059853

Projekto numeris LEI vidaus apskaitoje: 17-88.22.26

Kvietimas: HORIZON-EURATOM-2021-NRT-01-01

Koordinatorius: AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Italija.

Partneriai:

 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT (CIEMAT), Ispanija;
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS), Prancūzija;
 • ELECTRICITE DE FRANCE, Prancūzija;
 • FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Vokietija;
 • GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) gGmbH, Vokietija;
 • INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, Bulgarija;
 • INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE (IRSN), Prancūzija;
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE, Vokietija;
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN (KTH), Švedija;
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS (LEI), Lietuva;
 • POLITECNICO DI MILANO, Italija;
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA (RATEN), Rumunija;
 • RUHR-UNIVERSITAET BOCHUM, Vokietija;
 • SINTEC SRL, Italija;
 • STATE ENTERPRISE STATE SCIENTIFIC AND TECHNICAL CENTER FOR NUCLEAR AND RADIATION SAFETY; Ukraina
 • STATNI USTAV RADIACNI OCHRANY v.v.i., Čekijos Respublika;
 • TRACTEBEL ENGINEERING, Belgija;
 • TECHNICAL UNIVERSITY OF SOFIA, Bulgarija;
 • UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA, Italija;
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY (VTT), Suomija;
 • JRC – JOINT RESEARCH CENTRE – EUROPEAN COMMISSION, Belgija.

 
Europos Sąjungos vėliava
Projektas finansuojamas ES EURATOMO branduolinės energijos tyrimų ir mokymų programos lėšomis, dotacijos sutartis Nr. 101059853.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Algirdas Kaliatka 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Egidijus Urbonavičius 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Mantas Povilaitis 254-AK +37037401920 Mantas.Povilaitis@lei.lt
Mindaugas Valinčius 255-AK +37037401922 Mindaugas.Valincius@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Andrius Slavickas 224-AK +37037401810 Andrius.Slavickas@lei.lt
Julius Venckus Julius.Venckus@lei.lt