Irena Alėbaitė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
325-AK
Telefonas:
+37037401950
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2022

2020

Štreimikienė D. [LEI], Baležentis T., Alėbaitė I. [LEI]. Climate Change Mitigation in Households between Market Failures and Psychological Barriers In: Energies. Basel: MDPI, 2020, Vol. 13, No. 11, 2797, p. 1-20. ISSN 1996-1073.

2017

Duda J., Gasior A., Alėbaitė I. [LEI]. Innovation of Polish Micro and Small Enterprises and Trade Credit In: Transformations in Business & Economics. 2017, Vol. 16, No. 3 (42), p. 89-108. ISSN 1648-4460.

2015

Lobont O. R., Nicolescu A.K., Lapugean (Ignat) C.-R., Alėbaitė I. [LEI]. Is cultural diversity a determinant of the entrepreneurial activity? In: Transformations in business & economics. Kaunas: Vilniaus universitetas Kauno fakultetas, 2015, Vol. 14, No. 2B, p. 332-354. ISSN 1648-4460.

Pranešimas konferencijoje

2015

Galinis A. [LEI], Alėbaitė I. [LEI], Neniškis E. [LEI]. Šalies centralizuoto šilumos tiekimo sistemos plėtra In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 70-78. ISSN 2335-2485.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2018

Miškinis V. [LEI], Galinis A. [LEI], Konstantinavičiūtė I. [LEI], Lekavičius V. [LEI], Alėbaitė I. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių plėtros Lietuvoje tendencijos In: Šiluminė technika. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekëjų (LŠTA) ir Lietuvos šiluminës technikos inžinierių (LŠTIA) asociacijų žurnalas, 2018, Nr. 1 (73), p. 12-17. ISSN 1392-4346.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
REEEM

2016 m. pradėtas Europos Komisijos finansuojamos programos Horizontas 2020 projektas "Technologijų vaidmuo energetiškai efektyvioje ekonomikoje; modeliavimo pagrindu paremta politiniųDaugiau

2
BRILLIANT

Bendras Lenkijos, Lietuvos, Latvijos ir Švedijos organizacijų programos Horizontas 2020 EURATOM projektas BRILLIANT prasidėjo 2015 m. liepą. Pagrindinis projekto tikslas – nustatyti kDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamią elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų Europoje analizę. Taip pat įvertinti žaliosiosDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina Lietuvos mokslo tarybos (LMT) reikminių tyrimų projektą „Importo diversifikacijos ir poveikio ekonomikai vertinimo sistema“. Projektu siekiaDaugiau