Vladas Zaleskas

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
205-LK
Telefonas:
+37037401864
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2019

Kulokas M. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Buinevičius K.. Properties of biofuel fly ash and capabilities of its use for agricultural needs In: Agronomy research. 2019, Vol. 17, No. 2, p. 540-550. ISSN 1406-894X.

2016

Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Lemanas E. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Biokuro savybių ir juo kūrenamų mažos bei vidutinės galios įrenginių efektyvumo ir taršos parametrų tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 268-281. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2018

Zaleskas V. [LEI], Kulokas M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of chemical composition of particulate matter emmited from small and medium scale biomass boilers In: The 15th International Conference of Young Scientists on Energy Issues (CYSENI 2018) Kaunas, Lithuania, May 23-25, 2018. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2018, p. 19-26. ISSN 1822-7554.

2017

Zaleskas V. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of particulate matter emmited from small and medium scale boilers size distribution In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 38-44. ISSN 1822-7554.

2016

Zaleskas V. [LEI], Valaitis D.. Analysis of precipitated particles in esp and cyclones of small and medium scale boilers In: 13th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2016), Kaunas, Lithuania, May 26–27, 2016. Kaunas: LEI, 2016. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 311-316. ISSN 1822-7554.

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1
2014–2020 ES fondų investicijų ženklas

UAB „Enerstena" kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technolDaugiau