Mantas Valantinavičius

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
205-LK
Telefonas:
+37037401864
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2020

Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Čepauskienė D. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Study of chemical composition of agricultural residues from various agro-mass types In: Biomass Conversion and Biorefinery. Heidelberg: Springer, 2020, Vol. 10, p. 937-948. ISSN 2190-6815, eISSN 2190-6823.

2018

Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Investigation of flow dynamics over transitional-type microcavity In: Journal of Fluids Engineering. New York: ASME, 2018, Vol. 140, Iss. 7, p. 1-7. ISSN 0098-2202.

2016

Vilkinis P. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Pedišius N. [LEI]. Investigation of fluid flow structure in open type cavity under stationary and pulsatile flow conditions In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 37-44. ISSN 0235-7208.
Pedišius N. [LEI], Praspaliauskas M. [LEI], Valantinavičius M. [LEI], Vonžodas T. [LEI], Zaleskas V. [LEI], Lemanas E. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Biokuro savybių ir juo kūrenamų mažos bei vidutinės galios įrenginių efektyvumo ir taršos parametrų tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 4, p. 268-281. ISSN 0235-7208.

2015

Vilkinis P. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Vandens tekėjimo mikrokanale tyrimas dalelių vizualizacijos metodu In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, Vol. 61, Nr. 2, p. 57-70. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2017

Valantinavičius M. [LEI], Čepauskienė D. [LEI]. Experimental study on ash fusion characteristics of agromass and woody biomass In: The 14th International Conference of Young Scientists on energy Issues (CYSENI 2017), Kaunas, Lithuania, May 25-26, 2017. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 22-29. ISSN 1822-7554.

2016

Čepauskienė D. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Kuro, gaminamo iš medienos ir agromasės, pelenų lydumo tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 73-79. ISSN 2335-2485.

2015

Praspaliauskas M. [LEI], Pedišius N. [LEI], Valantinavičius M. [LEI]. Perspectives of sewage sludge usage for energy production in Lithuania In: Proceedings of the 7th Baltic heat transfer conference. Tallinn, Estonia August 24-26, 2015. Tallin: Talino technologijos universitetas, 2015, p. 273-278. ISBN 978-9949-23-817-0.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu Daugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Įvairių rūšių biokuro, gaminamo iš žemės ūkio atliekų ir perdirbimo produktų, tokių kaip šiaudai, jų mišiniai, nemaistiniai grūdai, potencialas Lietuvoje yra nemažas ir siekia 200 ktnDaugiau