Daugiafunkcinės biomasės energetikos technologijos MultiBET

ES fondų investicijos 2014-2020 m.Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas

UAB „Enerstena” kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu (LEI) ir Kauno technologijos universitetu (KTU) įgyvendina projektą „Daugiafunkcinės biomasės energetikos technologijos MultiBET“, Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0183, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo (projekto biudžetas – 1 942 181,92 €, skirtas finansavimas – 1 246 440,38 €).

Projekto tikslas
– išplėsti UAB „Enerstena” turimą MTEP infrastruktūrą ir vykdyti MTEP veiklas, siekiant sukurti ir komercializuoti inovatyvius produktus.

Atsižvelgiant į naujausias pasaulines atsinaujinančios energetikos ir žiedinės ekonomikos tendencijas, bus kuriamos naujos kartos biomasės energetikos technologijos ir įrenginiai. Projekto mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklose dalyvaus daugiau nei 40 tyrėjų.

Projekto metu bus sukurti 4 inovatyvūs produktai: multifunkcinė biokuro pakura FlexiFurn, multifunkcinė emisijų ir korozijos redukavimo technologija RedCorr, multifunkcinė kietųjų ir dujinių teršalų filtravimo sistema RedDust ir multifunkcinis agroatliekų degiklis AgroFlame. Išskirtinė visų kuriamų produktų ypatybė – jų daugiafunkciškumas. Bus įdiegtos galimybės deginti įvairialypį biokurą, iš biomasės gaminti ne tik šilumą, bet ir aukštesnės pridėtinės vertės produktus, pritaikyti daugialaipsnius degimo proceso valdymo metodus bei veiksmingas degimo produktų valymo technologijas. Visi šie įrengimai po trejų metų bus siūlomi klientams.

Prie projekto prisideda net keturios Lietuvos energetikos instituto laboratorijos: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija, Degimo procesų laboratorija, Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija ir Vandenilio energetikos technologijų centras.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2020-06-29
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023-06-28

Projekto vykdytojai