AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikos išteklių technologijoms

ES fondų investicijos 2014-2020 m.Lietuvos verslo paramos agentūros logotipas
UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu inicijuoja projektą „AXIS Tech MTEP veiklų įgyvendinimas, kuriant inovatyvius sprendimus atsinaujinančių energetikos išteklių technologijoms“ (Nr. 01.2.1-LVPA-K-856-01-0039).

UAB „AXIS Tech“ kartu su partneriu Lietuvos energetikos institutu šiuo metu įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą.

Projekto tikslas – pagerinti esamą rinkos situaciją agro biomasės deginimo sektoriuje ir sukurti technologiją, kuri sudarytų visas sąlygas deginti skirtingos rūšies agro biomasę viename įrenginyje, sumažintų CO2 išmetimą deginimo proceso metu ir užtikrintų ilgesnį deginimo įrenginių panaudojimo laiką.
Be to, pritaikius inovatyvią deginimo technologiją, pelenai, kurie liktų nuo sudegintos agro biomasės, panaudojus papildomus elementus, galėtų būti pritaikyti statybų sektoriuje kaip jungiamoji medžiaga – gipsas.

Projekto įgyvendinimo metu numatoma sukurti ir išbandyti unikalią agro biomasės deginimo technologiją AXT_BioT, kuri galės užtikrinti efektyvų tokio kuro degimą ir šilumos agento gavimo procesą nepriklausomai nuo besikeičiančios kuro frakcijos ar cheminės sudėties. Agrarinės biomasės deginimo technologija tūryje, esant žemai lokalinei degimo temperatūrai, užtikrins ypač žemas šarminių metalų (K ir Na) aerozolių koncentracijas degimo produktuose. Naudojant cheminius išsvertojo kuro sluoksnio inhibitorius galima bus surišti sieros ir chloro junginius. Taikant specialią disperguoto (smulkaus) ir stambaus kuro padavimo metodiką bus sukurta išsvertojo sluoksnio turbulentinio ir kryptinio kuro judėjimo technologija.

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Bendra projekto vertė – 1 801 276,07 Eur.
Iš Europos regioninės plėtros fondo projektui skirtas finansavimas – 1 043 050,37 Eur.
Pareiškėjo ir partnerių nuosavos lėšos – 758 225,70 Eur.

Projektas įgyvendinamas nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. iki 2022 m. rugsėjo 29 d.

Projekto vykdytojai