Bentonito mechaninių savybių raida (BEACON)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2017.06.01 - 2022.05.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Vienintelis aplinkosaugos požiūriu darnus ir saugus panaudoto branduolinio kuro sutvarkymo būdas – dėjimas į geologinėje aplinkoje įrengtą atliekyną. Pagrindinis šalinimo tokiame atliekyne principas – daugiabarjerinė apsaugos sistema, kurioje radioaktyviosios atliekos apgaubiamos keletu vienas kitą sustiprinančių ir papildančių inžinerinių bei natūralių barjerų.

Bentonitas – inžinerinė medžiaga, pasižyminti labai mažu laidumu vandeniui ir dujoms, didele sorbcine radionuklidų geba bei mechaniniu atsparumu, daugelyje geologinio atliekyno koncepcijų numatoma kaip požeminių tunelių užsandarinimo medžiaga, ten sudėjus didelio aktyvumo radioaktyviąsias atliekas. Šiuo metu nėra pilnai suprantama bentonito elgsena ir mechaninių bei kt. savybių kitimas ilgalaikėje perspektyvoje prognozuojamomis geologinių atliekynų sąlygomis, o sukurti skaitiniai bentonito elgsenos modeliai neatitinka eksperimentinių tyrimų rezultatų. Projekto tikslas – didinti kompetenciją šioje srityje, apibendrinant įvairiose šalyse atliktus tyrimus, gautus rezultatus įvertinti skirtingomis modeliavimo programomis vystomuose skaitiniuose modeliuose, o jų rezultatus palyginti su įvairių eksperimentų rezultatais. Išvystytus modelius planuojama taikyti konceptualių atliekynų saugos vertinime ir atsakyti į klausimą ar bentonito barjeras atitinka numatomas saugos funkcijas.

LEI veikla projekte

LEI tirs procesus įtakojančius bentonito savybes ir elgseną atliekyno sąlygomis. COMSOL MULTIPHYSICS aplinkoje bus kuriamas skaitinis bentonito elgsenos ilgalaikėje perspektyvoje modelis, kuris bus taikomas pasiūlytuose testiniuose uždaviniuose. Taip pat bus dalyvaujama palyginamojoje patalpinimo tunelio (švediškoji KBS-3 koncepcija, kuri planuojama taikyti ir Lietuvoje) saugos analizės studijoje, kur gauti rezultatai bus palyginti su projekto partnerių rezultatais.

Projekto vertė: 4 051 777,50 EUR (LEI dalis: 95 000 EUR)

Koordinatorius: SVENSK KARNBRANSLEHANTERING AB (SKB), Švedijos branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo kompanija

Partneriai:

 • RADIOACTIVE WASTE REPOSITORY AUTHORITY, Čekijos Respublika
 • POSIVA OY, Suomija
 • AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, Prancūzija
 • NATIONALE GENOSSENSCHAFT FUER DIE LAGERUNG RADIOAKTIVER ABFAELLE, Šveicarija
 • EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS S.A., Ispanija
 • RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • MILJOORGANISATIONERNAS KARNAVFALLSGRANSKNING, Švedija
 • UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, Ispanija
 • GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) gGmbH, Vokietija
 • CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE, Čekijos Respublika
 • UNIVERZITA KARLOVA, Čekijos Respublika
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Suomija
 • UNIVERSITE DE LIEGE, Belgija
 • BUNDESANSTALT FUER GEOWISSENSCHAFTEN UND ROHSTOFFE, Vokietija
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE, Vokietija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT, Ispanija
 • CLAY TECHNOLOGY AB, Švedija
 • ECOLE POLYTECHNIQUE FEDERALE DE LAUSANNE, Šveicarija
 • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE, Jungtinė Karalystė
 • QUINTESSA LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • NATURAL ENVIRONMENT RESEARCH COUNCIL, Jungtinė Karalystė
 • JYVASKYLAN YLIOPISTO, Suomija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Darius Justinavičius
Asta Narkūnienė 64-BRK +37037401886 Asta.Narkuniene@lei.lt
Artūras Šmaižys 54-BRK +37037401890 Arturas.Smaizys@lei.lt
Audrius Šimonis 78-BRK +37037401902 Audrius.Simonis@lei.lt
Gintautas Poškas 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt