Radioanglies (C-14) šaltiniai (CAST)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.10.01 - 2018.03.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

CAST projektu (Radioanglies (C-14) šaltiniai) siekiama išplėtoti mokslinį supratimą apie radionuklido C-14 susidarymą radioaktyviosiose medžiagose ir jo sklaidą esant sąlygoms, būdingoms radioaktyviųjų medžiagų pakavimui ir šalinimui giluminiuose geologiniuose atliekynuose. Daugiausiai dėmesio skiriama C-14 sklaidai iš apšvitintų metalų (plienų, cirkonio lydinių), jonų mainų dervų ir grafito. Atliekant šio projekto tyrimus įgytas mokslinis supratimas bus naudojamas nacionalinėse atliekų šalinimo programose bei atitinkamuose saugos vertinimuose. Viso CAST projekto metu sukauptos žinios bus pasidalintos tarp projekto partnerių ir kitų suinteresuotų šalių bei organizacijų, ypatingą dėmesį skiriat švietimui ir mokymui. Projektą vykdo 33 partneriai iš 12 ES šalių ir 3 ES nepriklausančių šalių.

LEI veikla projekte

Lietuvos energetikos instituto (LEI) mokslininkai, dalyvaudami ES 7-osios BP programos projekte CAST, modeliuoja RBMK-1500 reaktorių grafito aktyvaciją ir nustatinėja C-14 susidarymo dėsningumus, o taip pat modeliuoja grafite susidariusios radioanglies (C-14) sklaidą ir nustatinėja jos dėsningumus, kai apšvitintas grafitas yra patalpintas giluminiame atliekyne. LEI mokslininkai dalyvauja ir projekto rezultatų sklaidos veikloje.

2015 m. kovą dalyvauta CAST projekto 6-osios darbo grupės susitikime Madride (Ispanijos Karalystė), o spalį  sudalyvauta CAST projekto antrajame generali­nės asamblėjos susitikime Bukarešte (Rumunija).

2016 m. atnaujinta informacija apie reaktorių RBMK-1500 apšvitintame grafite esančios radioanglies inventoriaus ir pasišalinimo vertinimus, taip pat kurti nauji radioanglies inventoriaus Ignalinos AE grafite nustatymo bei sklaidos modeliai. Sukūrus sklaidos modelius vykdyti apšvitinto grafito radioanglies sklaidos artimojo lauko aplinkoje tyrimai, kai apšvitintas grafitas patalpintas giluminiame atliekyne. 2016 m. kovą dalyvauta CAST projekto 6-osios darbo grupės susitikime Vetingene (Šveicarija), o rugsėjį – Midelburge (Nyderlandai) vykusiame seminare, skirtame CAST projekto veiklos ir rezultatų sklaidai, kur skaitytas pranešimas apie apšvitinto grafito šalinimo problemas. 2016 spalį taip pat sudalyvauta CAST projekto generalinės asamblėjos ir darbo grupių susitikime Liucernoje (Šveicarija) bei aplankyta Grimsel požeminė tyrimų laboratorija.

Projekto vertė: 14 730 136,67 EUR (LEI dalis: 90 260 EUR)

Koordinatorius: RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT LIMITED, Jungtinė Karalystė

Projekto partneriai:

 • REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE DROBETA TR. SEVERIN RA SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI, Rumunija
 • NATIONALE GENOSSENSCHAFT FUER DIE LAGERUNG RADIOAKTIVER ABFAELLE, Šveicarija
 • AGENCE NATIONALE POUR LA GESTION DES DECHETS RADIOACTIFS, Prancūzija
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • NATIONALE INSTELLING VOOR RADIOACTIEF AFVAL EN VERRIJKTE SPLIJSTOFFEN, Belgija
 • CENTRALE ORGANISATIE VOOR RADIOACTIEF AFVAL NV, Nyderlandai
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN, Rumunija
 • GESELLSCHAFT FUR ANLAGEN UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) gGmbH, Vokietija
 • PAUL SCHERRER INSTITUT, Šveicarija
 • STUDIECENTRUM VOOR KERNENERGIE/CENTRE D’ETUDE DE L’ENERGIE NUCLÉAIRE, Belgija
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE, Vokietija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italija
 • RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT FUNDING AND RESEARCH CENTER, Japonija
 • FORSCHUNGSZENTRUM JULICH GMBH, Vokietija
 • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgija
 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • EMPRESA NACIONAL DE RESIDUOS RADIACTIVOS S.A., Ispanija
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Suomija
 • FORTUM POWER AND HEAT OY, Suomija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL GEOCHEMISTRY OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF UKRAINE, Ukraina
 • ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE ET LE DEVELOPPEMENT DES METHODES ET PROCESSUS INDUSTRIELS, Prancūzija
 • ALD FRANCE, Prancūzija
 • NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP, Nyderlandai
 • INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA „HORIA HULUBEI” (IFIN-HH), Rumunija
 • RADIOACTIVE WASTE REPOSITORY AUTHORITY, Čekijos Respublika
 • SVENSK KARNBRANSLEHANTERING AKTIEBOLAG, Švedija
 • CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS, Prancūzija
 • AMEC FOSTER WHEELER NUCLEAR UK LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS-CIEMAT, Ispanija
 • AREVA NC SA, Prancūzija
 • ELECTRICITE DE FRANCE, Prancūzija
 • MCM MCCOMBIE CHAPMAN MCKINLEY CONSULTING KOLLEKTIVGESELLSCHAFT, Šveicarija
 • NUCLEAR DECOMMISSIONING AUTHORITY – NDA, Jungtinė Karalystė
 • MCM ENVIRONMENTAL SERVICES LIMITED, Jungtinė Karalystė

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Ernestas Narkūnas 54-BRK +37037401890 Ernestas.Narkunas@lei.lt
Asta Narkūnienė 64-BRK +37037401886 Asta.Narkuniene@lei.lt
Dalia Grigaliūnienė 53-BRK +37037401992 Dalia.Grigaliuniene@lei.lt