ES buitinių elektros prietaisų energetinio ženklinimo strategijos įgyvendinimas centrinės ir Rytų Europos šalyse (CEECAP)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.01.01 - 2008.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

„CEECAP“ projekto tikslas yra sukurti tinkamas sąlygas prietaisų ženklinimui ir įgyvendinti ES energijos vartojimo efektyvumo politiką Vidurio ir Rytų Europos šalyse.  Projektas skirtas nacionaliniams ekspertams ir sprendimų priėmėjams.

Pagrindinis projekto tikslas – padėti valstybinėms organizacijoms, buitinių elektros prietaisų gamintojams, pardavėjams plačiau naudoti buitinių elektros prietaisų energetinį ženklinimą, o pirkėjams – suteikti žinių apie energetinį buitinių elektros prietaisų ženklinimą, jo naudojimą bei naudą.

Rezultatai:

 • Parengti mokymo vadovai vyriausybės pareigūnams, mažmenininkams ir gamintojams, kuriuose yra gairių dėl buitinių prietaisų ženklinimo.
 • Buvo parengta santrauka dėl nacionalinio tikrinimo ir vykdymo plano ir nacionalinio rinkos įvedimo plano įgyvendinimo valstybėse narėse.
 • Buvo surengtos nacionalinės kontaktinės grupės. Įvyko seminarai ir individualios konsultacijos. CEECAP projekto vadovai dalyvavo seminaruose ir konferencijose.
 • Energijos žymėjimas nepriklauso nuo geografinės ES valstybės narės vietos, atrado projekto vadovai. Etikečių buvimas parduotuvėse ir valstybės kontrolės laipsnis nebūtinai yra mažesnės naujosiose ES valstybėse narėse nei daugelyje vyresnių valstybių. Kita vertus, daugelyje dalyvaujančių šalių yra labai mažai oficialių prietaisų bandymų.

Išvados:

 • Daugiau nei 70% elektros energijos buityje suvartoja buitiniai elektros prietaisai (tame sk. 23% – šaldytuvai, šaldikliai, 11 % – skalbimo mašinos).
 • Šiuo metu Lietuvoje yra harmonizuota bei patvirtinta 12-ka ES Direktyvų, skirtų buitinių elektros prietaisų ženklinimui.
 • Buitinių elektros prietaisų energetinio efektyvumo ženklinimas yra viena iš svarbių priemonių, įtakojančių energijos taupymą pastatuose.

LEI veikla projekte

LEI projekto vykdytojai surinko informaciją apie pagrindinius Lietuvos ekspertus bei institucijas atsakingas už buitinių elektros prietaisų ženklinimą, organizavo ir vykdė mokymus, elektros buitinių prietaisų ženklinimo tematika, kurių metu pristatė kitų šalių gerąją praktiką ir pasiekimus šioje srityje. Padėjo paruošti naujus teisės aktus, reguliuojančius buitinių elektros prietaisų ženklinimą Lietuvoje, atsižvelgiant į ES teisės aktų reikalavimus.

 

Projekto vertė: 649 788 EUR

Koordinatorius: SEVEn, Stredisko pro efektivni vyuzivani energie, o.p.s., Čekijos Respublika

Partneriai:

 • Österreichische Energieagentur, Austrija
 • Center for Energy Efficiency, Bulgarija
 • Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Prancūzija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • Klinckenberg Consultants, Nyderlandai
 • Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Lenkija
 • Romanian Agency for Energy Conservation, Rumunija
 • Slovenská Energetická Agentúra, Slovakija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Juozas Vytautas Žiugžda
Kazys Marcinauskas 114/1-AK +37037401852
Irena Korsakienė