Kazys Marcinauskas

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
114/1-AK
Telefonas:
+37037401852
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2016

Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.
Gaigalis V. [LEI], Škėma R. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Korsakienė I. [LEI]. A review on heat pumps implementation in Lithuania in compliance with the national energy strategy and EU policy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews . Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 53, p. 841-858. ISSN 1364-0321.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1

RegEnergy – 30 mėnesių (nuo 2005 m. balandžio mėn. iki 2007 m. rugsėjo mėn.) Europos mastu vykdytas projektas, kuriame dalyvavo 18 nacionalinių, regioninių ir savivaldybių partnerių iDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagrindinis projekto tikslas – įvertinti 8-ių atrinktų Europos sąjungos šalių Regionų potencialias decentralizuotų energijos gamybos šaltinių plėtros galimybes, panaudojant ES StruktūDaugiau

2

„CEECAP“ projekto tikslas yra sukurti tinkamas sąlygas prietaisų ženklinimui ir įgyvendinti ES energijos vartojimo efektyvumo politiką Vidurio ir Rytų Europos šalyse.  Projektas skirtDaugiau

3

Lietuvos energetikos institutas, pagal sutartį su Europos Komisijos Pažangios energetikos agentūra, drauge su partneriais iš 14 šalių (Norvegija, Graikija, Belgija, Prancūzija, ItalijDaugiau

4

Projektas „New GreenLight“ pratęsia 2000 m. pradėtą „GreenLight“ projektą naujosioms ES valstybėms narėms. Privačios ir visuomeninės organizacijos įsipareigojo mažinti energijos suvarDaugiau

5

DEXA-MCP projektas pratęsia ir taiko „Motor Challenge“ programą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą naudojant elektros variklių sistemas Europos pramonėje. ElektrosDaugiau

6

Darbas buvo vykdomas pagal tarptautinį projektą (sutartis su EK Pažangios energetikos Agentūra). Projektą vykdė 19-kos Europos šalių partneriai. Projekto vadovas – Vienos (Austrija) TDaugiau

7

Energetikos vadyba yra struktūrinis ir ekonominis kelias, kaip naudojant organizacines, technines ir funkcines priemones, minimizuoti išlaidas energijai ir palaikyti pasiektus patobulDaugiau