Nežalingų aplinkai gamybos procesų egzistencijos ciklų įverčiai (COST 530)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2001.06.25 - 2006.06.24
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
COST actions logo

Projektu siekiama padidinti žinias apie gamybos procesų poveikį aplinkai, siekiant sukurti ir įgyvendinti aplinką tausojančius procesus, sumažinti poveikį aplinkai ir priimti žiniomis pagrįstus sprendimus. Tai buvo pasiekta skatinant taikyti gyvavimo ciklo vertinimo metodiką gamybos pramonėje.

Išbandyta gyvavimo ciklo vertinimo taikymas tvarumui orientuotam sprendimų priėmimui, paremtam jos veiklos pritaikomumo didinimu žiniomis ir pažangiais metodais. Į ją buvo įtrauktos sprendimų priėmimo problemos, apimančios platesnį tvarumą, ypač ekonominius ir veiklos aspektus ir veiklos pritaikymo problemas, susijusias su jų integravimu į esamus pramonės sprendimų priėmimo procesus.

Koordinatorius: PE Product Engineering GmbH, Vokietija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vitas Valinčius 116-LK +37037401896 Vitas.Valincius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Viktorija Grigaitienė 113-LK +37037401898 Viktorija.Grigaitiene@lei.lt
Pranas Valatkevičius
Romualdas Kėželis 108-LK +37037401894 Romualdas.Kezelis@lei.lt