Elektros variklių panaudojimo efektyvumo programa (DEXA-MCP)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.01.01 - 2007.06.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

DEXA-MCP projektas pratęsia ir taiko „Motor Challenge“ programą, kuria siekiama didinti energijos vartojimo efektyvumą naudojant elektros variklių sistemas Europos pramonėje. Elektros variklių sistemos – pvz. suspaustam orui, siurbimui, ventiliatoriams, šaldytuvams – sudaro didžiąją dalį elektros energijos sąnaudų Europos pramonės įmonėse. Šios sistemos yra svarbus potencialus energijos taupymo šaltinis. DEXA-MCP projektas skatina Europos pramonės sektorių realizuoti šį potencialą: pirmaujančios įmonės, turinčios veiksmingus energijos vartojimo efektyvumo planus, turi teisę naudoti „Motor Challenge“ logotipą. Projekto metodas grindžiamas bendravimu, mokymu, auditu, technine parama, sprendimų priėmimo priemonių kūrimu ir jų integravimu į nacionalines energetikos programas.

 

Bendra projekto vertė: 1 836 524 EUR

Koordinatorius: Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, Prancūzija

Partneriai:

 • Österreichische Energieagentur, Austrija
 • Motiva Oy, Suomija
 • AERE, Prancūzija
 • EB, Prancūzija
 • Deutsche Energie-Agentur GmbH, Vokietija
 • Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V., Vokietija
 • Centre for Renewable Energy Sources, Graikija
 • ENEA, Ente per le Nuove Tecnologie, L’energia e l’Ambiente, Italija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • NL Agency, Nyderlandai
 • Agência para a Energia, Portugalija
 • ISR-University of Coimbra, Portugalija
 • Jozef Stefan Institute, Slovėnija
 • Swedish Energy Agency, Švedija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Kazys Marcinauskas 114/1-AK +37037401852
Juozas Vytautas Žiugžda