Kaupkite energiją tinkamoje vietoje (EnergyKeeper) [koordinuojamas LEI]

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2017.01.01 - 2019.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
EnergyKeeper logo thumbnail

Projekto „Kaupkite energiją tinkamoje vietoje“ (angl. Keep the energy at the right place – EnergyKeeper) tikslas – išmaniajame tinkle sukurti ir išbandyti naują elektros energijos kaupimo technologiją, skirtą pirmiausia gyventojų su mikroelektrinėmis bendrijoms. Projekto paraiška laimėjo konkursą pagal kvietimą H2020-LCE-2016-2017 „Mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomika“ ir jo potemį „Naujos kartos inovacinės technologijos, leidžiančios integruoti išmaniuosius tinklus, kaupiklius, energijos sistemas ir vis gausesnius atsinaujinančių išteklių kiekius skirstomuosiuose elektros tinkluose“.

Projekto vykdytojų grupę sudaro 10 partnerių iš 6 šalių. Projekto koordinatorius – Lietuvos energetikos institutas. „EnergyKeeper“– tai pirmasis Lietuvoje Horizontas 2020 programos projektas mokslinių tyrimų ir inovacijų kategorijoje (kitos kategorijos – inovacijų diegimas, koordinavimo ir paramos veikla, mažų ir vidutinių įmonių priemonė ir kt.), kurį koordinuoja Lietuva, kartu tai pirmasis Horizontas 2020 programos projektas energetikos srityje, kurį koordinuoja partneris iš Baltijos šalių.

Projekto technologinė ašis – naujas elektros energijos kaupiklis. Tai oksidacinė-redukcinė srautinė baterija, gaminama iš organinių medžiagų ir todėl neturėsianti neigiamo poveikio aplinkai. Šią technologiją planuojama padidinti nuo 3-čio iki 7-to technologinės brandos lygio pagal Horizontas 2020 programos nuostatus. Baterija pasižymės dideliu įkrovos/iškrovos reguliavimo greičiu. Tai leis lanksčiai valdyti jos galią ir panaudoti ją režimo nestabilumams elektros tinkle švelninti. Baterijos technologinis sprendimas tiks plačiam skirtingų dydžių diapazonui. Kelios tokios baterijos bus jungiamos į gyventojų bendrijos kolektyvinį kaupiklį.

Projektas priskirtinas išmaniųjų tinklų sričiai. Tai bus sudėtingas išmanusis skirstomasis tinklas, kuriame režimus trikdys nepastovios saulės ir vėjo mikroelektrinių generacijos, šokinėjančios vartotojų apkrovos ir elektromobilių įkrovos smūginės apkrovos. Tinklo autonominis valdymo centras užtikrins stabilų tinklo darbą, naudodamas kaupiklį kaip lankstumo priemonę, kompensuojančią minėtus tinklą destabilizuojančius veiksnius. Tinkle bus perduodama daug duomenų ir signalų tarp apkrovų/mikrogeneracijos agreguotojo, bendrijos gyventojų išmaniųjų skaitiklių, elektros kaupiklio valdiklio, tinklo valdymo centro, tinklo būsenos daviklių ir kitų objektų. Tokiame išmaniajame tinkle bus išbandytas visas projekto sprendimų kompleksas ir įvertintas jo efektyvumas. Naująjį kaupiklį numatoma sukurti kaip komerciškai išbaigtą ir platinamą sprendimą, ir apsaugoti jo intelektinės nuosavybės teises tarptautiniais patentais.

Projekto sprendimai atvers kaupiklių savininkams ir apkrovų/mikrogeneracijos agreguotojams duris į naujas paslaugas. Skirstomojo ir perdavimo tinklų operatoriai pirks kaupiklių lankstumo paslaugą, kad galėtų valdyti tinklą operatyviau ir pigiau nei pirkdami rezervų paslaugas iš tradicinių elektrinių. Operatoriai siųs valdymo signalus agreguotojui, kuris nuotoliniu būdu stebės ir valdys kolektyvinį kaupiklį ir bendrijos gyventojų apkrovas. Agreguotojas už lankstumo paslaugą gaus pajamų iš tinklų operatoriaus, ir atlygins kaupiklio bendrasavininkiams jų indėlį į paslaugą. Projekto metu bus parengti keli verslo modeliai skirtingoms išmaniojo tinklo struktūroms bei nustatytos teisinės sąlygos EnergyKeeper sukurtoms technologijoms diegti. Tai turėtų užtikrinti kaupiklių taikymo ekonominę naudą visiems lankstumo proceso dalyviams. Pažymėtina, kad kolektyvinis kaupiklis labai tiks ir toms bendrijoms, kurios norės, kad jų elektros tinklas dirbtų salos „režimu“, t.y. atsiskyręs nuo skirstomojo tinklo.

 

EnergyKeeper išmanaus tinklo modelis
EnergyKeeper išmanaus tinklo modelis

 

LEI veikla projekte

Projekte Lietuvos energetikos institutas koordinuos projekto veiklas ir atsiskaitinės Europos Komisijai už darbo eigą ir rezultatus. Tai pagrindinis projekto darbo paketas. Be jo, Institutas vadovaus dar 2 darbo paketams. Paketas „Politika, standartai ir duomenų apsauga“ skirtas įvertinti:

 • projekto sprendimų reikšmingumą ES politikos kryptims;
 • sprendimų atitiktį standartams ir naujų standartų poreikį;
 • komercinių ir privačių duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo iššūkius.

Antrasis darbo paketas „Generuojančių vartotojų verslo modeliai“ skirtas parengti keliems verslo modeliams, kuriuos apkrovų ir mikrogeneracijos agreguotojas galėtų pasiūlyti gyventojų bendrijai, kad ji būtų ekonomiškai suinteresuota naudoti EnergyKeeper kaupiklį ir teikti apkrovų ir mikrogeneracijos reguliavimo paslaugas.
Kituose paketuose LEI prisidės prie algoritmų baterijos valdikliui ir tinklo valdymo centrui kūrimo.

Bendra projekto vertė: 3 995 255 EUR (LEI dalis: 192 287,50 EUR)

Koordinatorius: LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva

Dalyviai:

 • JENABATTERIES GMBH, Vokietija
 • ACONDICIONAMIENTO TARRASENSE ASSOCIACION, Ispanija
 • PISGA SOFTWARE AND COMMUNICATION LTD, Izraelis
 • ICM DIVISION INDUSTRIAL, Ispanija
 • ENERGY TEAM SPA, Italija
 • STICHTING ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND, Nyderlandai
 • STICHTING WAGENINGEN RESEARCH, Nyderlandai
 • TECNOLOGIAS AVANZADAS INSPIRALIA SL, Ispanija
 • LITGRID AB, Lietuva