Energetinio efektyvumo tikslų įgyvendinimo praktinis vertinimas (EPATEE)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2017.05.01 - 2019.10.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
EPATEE project logo

Energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES) arba EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva 2002/91/EC), paskatino priimti daug įvairių politinių sprendimų ES valstybėse narėse. Politinių instrumentų kūrimas ir įgyvendinimas dokumentuotas Nacionaliniuose energijos efektyvumo veiksmų planuose (NEEVP). Šiuo metu ypač svarbu nustatyti, kaip efektyviai šie politiniai instrumentai pasitarnaus esamiems ir būsimiems energijos taupymo tikslams pasiekti.

EPATEE tikslas – suteikti paramą veiklos dalyviams, ir ypač viešajai valdžiai, dalinantis patirtimi apie efektyvumo vertinimo praktiką, dokumentuojant energijos taupymo rezultatus ir sprendžiant pagrindinius vertinimo klausimus, susijusius su energijos vartojimo efektyvumo Direktyvų įgyvendinimu.

Projekto metu parengta rekomendacinė medžiaga bus pagrindas svarbiausiam EPATEE aspektui: dalintis patirtimi ir stiprinti gebėjimus.

LEI veikla projekte

LEI projekto dalies vykdytojai pateiks priemones ir praktines žinias, kaip efektyvų poveikio vertinimą integruoti į politikos įgyvendinimo ciklą. EPATEE pasinaudos esama įvairių politinių instrumentų, tokių kaip energijos vartojimo efektyvumo įpareigojimų schemos, reglamentai, finansinės iniciatyvos ir laisvanoriški susitarimai, poveikio vertinimo kitų šalių patirtimi. Tai bus apibendrinta į vartotoją orientuotoje duomenų bazėje ir iliustruota konkrečių atvejų studijomis apie tai, kaip vertinimai buvo atlikti ir naudoti įvairiose situacijose valstybėse narėse. Projekto metu bus parengtas šiuolaikinio vertinimo priemonių rinkinys, integruotas interneto platformoje, padėsiantis vartotojams pasirinkti labiausiai pagal konkrečius jų poreikius tinkančią priemonę.

Bendra projekto vertė: 1 565 566,25 EUR (LEI dalis: 34 325 EUR)

Koordinatorius: OSTERREICHISCHE ENERGIEAGENTUR AUSTRIAN ENERGY AGENCY, Austrija

Projekto partneriai:

  • THE AGENCY FOR ENVIRONMENT AND ENERGY MANAGEMENT (ADEME), Prancūzija
  • THE AUSTRIAN ENERGY AGENCY (AEA), Austrija
  • ATEE (ASSOCIATION TECHNIQUE ENERGIE ENVIRONNEMENT), Prancūzija
  • THE ENERGY RESEARCH CENTRE OF THE NETHERLANDS (ECN), Olandija
  • THE ENERGY INSTITUTE HRVOJE POŽAR (EIHP), Kroatija
  • THE ITALIAN FEDERATION FOR ENERGY EFFICIENCY (FIRE), Italija
  • THE FRAUNHOFER INSTITUTE FOR SYSTEMS AND INNOVATION RESEARCH ISI, Vokietija
  • HEADQUARTERED IN THE NETHERLANDS, THE INSTITUTE FOR EUROPEAN ENERGY AND CLIMATE POLICY (IEECP), Olandija
  • THE LITHUANIAN ENERGY INSTITUTE (LEI), Lietuva
  • MOTIVA OY, Suomija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Mantas Marčiukaitis 115/1-AK +37037401847 Mantas.Marciukaitis@lei.lt
Vaclovas Kveselis
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt