Vaclovas Kveselis

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
114-AK
Telefonas:
+37037401931
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2022

Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Masaitis S. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of energy audits results and impacts: case of small and medium enterprises in Lithuania In: Energy Efficiency. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 15, Iss. 7, 48, p. 1-19. ISSN 1570-646X, eISSN 1570-6478.

2017

2016

Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

Pranešimas konferencijoje

2017

Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Effectiveness of Residential Buildings Renovation on the Example of Kaunas City In: “Environmental Engineering” 10th International Conference Vilnius Gediminas Technical University Lithuania, 27–28 April 2017. Vilnius: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017, p. 1-8..

2016

Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI]. Atsinaujinančių išteklių vartojimo didinimo priemonių vertinimas šilumos gamyboje In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 173-182. ISSN 2335-2485.
Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Lisauskas A. [LEI]. Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonių pastatuose veiksmingumo vertinimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 164-172. ISSN 2335-2485.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
EPATEE project logo

Energijos vartojimo efektyvumui didinti skirtos direktyvos, tokios kaip EED (Energijos vartojimo efektyvumo direktyva 2012/27/ES) arba EPBD (Pastatų energinio naudingumo direktyva 200Daugiau

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

„Inovacijų energetikoje finansavimo tinklas“ (EIFN) vykdytas 6 Bendrojoje programoje. Tai buvo vienas iš INNOVA iniciatyvos finansuojamų tinklų. Projekte dalyvavo Ispanija, Vokietija,Daugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

The primary objective of the SAFIRE LP project is to develop a new version of the key E3 (economy-environment-energy) SAFIRE model. This model will be dedicated for use as a local susDaugiau

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

The main aim of the project was to remove "non-technological" barriers, by establishing a voluntary green energy (heating and cooling) labelling scheme and by promoting municipal and Daugiau

2

„ENNEREG“ projektas atstovavo 12 regionų Europoje, kurie pirmieji parodė, kaip įvairių tipų ir dydžių regionai gali tapti varomąja jėga, siekdami Europos sąjungos tikslų: 20% sumažintDaugiau

3

District heating and cooling (DHC) have the potential to significantly contribute towards attaining the ambitious EU energy policy targets for 2020. According to the IEE supported EcoDaugiau