Branduolinių avarinių situacijų greitas prognozavimas (FASTNET)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015.10.01 - 2019.09.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
FASTNET project logo

Programos „Horizontas 2020“ projekto FASTNET veikla pradėta 2015 m. spalį. Projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri apimtų avarinį radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio įvertinimo ir avarinės parengties planavimo klausimus. Šiame projekte bus nagrinėjami visi atominių elektrinių, eksploatuojamų arba planuojamų eksploatuoti Europoje, tipai, t. y. suslėgto vandens reaktoriai PWR, EPR ir VVER, verdančio vandens reaktoriai BWR, sunkiojo vandens reaktoriai CANDU ir kiti. Be to, bus atsižvelgiama ir į galimą radioaktyviųjų medžiagų nuotėkį įvykus avarijai panaudoto branduolinio kuro baseine. Iš pradžių numatyta sudaryti avarinių scenarijų duomenų bazę, kurioje bus ir galimo radioaktyvių medžiagų nuotėkio įvertinimas. Ši duomenų bazė bus sudaroma pagal deterministinės ir tikimybinės saugos analizės rezultatus. Ją atliks projekte dalyvaujančios organizacijos. Vėliau bus sukurti ir harmonizuoti metodai, leidžiantys atlikti greitą įvykio eigos ir radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio į aplinką prognozę. Gauti rezultatai pagelbėtų kiekvienoje valstybėje esančioms atsakingoms institucijoms turėti įrankį, leidžiantį atlikti greitą įvykio eigos prognozę ir priimti reikiamus sprendimus, neatsižvelgiant į tai, kurioje pasaulio atominėje elektrinėje šis įvykis įvyko. Be to, sukurtas radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio prognozės įrankis apims ne tik įvykius, susijusius su branduoliniu reaktoriumi, bet ir įvykius panaudoto kuro baseinuose.

LEI veikla projekte

Laboratorijos mokslininkai yra 1-os darbo užduoties Duomenų bazės sukūrimas pagrindiniai vykdytojai. Veikla: informacijos apie avarinių situacijų įvairių šalių branduolinėse jėgainėse rinkimas, apdorojimas ir klasifikavimas; parametrų, būdingų parinktoms avarijų grupėms, duomenų bazės sudarymas bei programavimas.

Bendra projekto vertė:  4 684 632,14 EUR (LEI dalis: 77 344 EUR)

Koordinatorius: IRSN, INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija

Projekto partneriai:

 • ABMERIT, Slovakija
 • BEL V, Belgija
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS, MEDIOAMBIENTALES Y TECNOLOGICAS – CIEMAT, Ispanija
 • BEREDSKABSSTYRELSEN – DEMA-BRS, Danija
 • ELECTRICITE DE FRANCE – EDF, Prancūzija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE –ENEA, Italija
 • UNIVERSITAET STUTTGART, Vokietija
 • REGIA AUTONOMA TEHNOLOGII PENTRU ENERGIA NUCLEARA – RATEN, Rumunija
 • UNIVERSITAET FUER BODENKULTUR WIEN – BOKU, Austrija
 • JRC-JOINT RESEARCH CENTRE-EUROPEAN COMMISSION, Belgija
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE – KIT, Vokietija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS – LEI, Lietuva
 • LLOYD’S REGISTER CONSULTING-ENERGY AB – LRC, Švedija
 • NORWEGIAN RADIATION PROTECTION AUTHORITY – NRPA, Norvegija
 • UJV REZ, a.s. – NRI-UJV, Čekijos Respublika
 • STRALSAKERHETSMYNDIGHETEN – SSM, Švedija
 • SATEILYTURVAKESKUS – STUK, Suomija
 • CANADIAN NUCLEAR SAFETY COMMISSION, Kanada
 • U.S. NUCLEAR REGULATORY COMMISSION – US NRC, JAV
 • SCIENTIFIC AND ENGINEERING CENTRE FOR NUCLEAR AND RADIATION SAFETY – SEC-NRS, Rusija

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Egidijus Urbonavičius 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Raimondas Pabarčius 424-AK +37037401919 Raimondas.Pabarcius@lei.lt
Eugenijus Ušpuras
Sigitas Rimkevičius 204-AK +37037401924 Sigitas.Rimkevicius@lei.lt
Aurimas Tonkūnas
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Aurimas Kontautas 409-AK +37037401933 Aurimas.Kontautas@lei.lt
Mantas Povilaitis 254-AK +37037401920 Mantas.Povilaitis@lei.lt
Audrius Graževičius
Marija Tamoševičiūtė 319-AK +37037401927 Marija.Tamoseviciute@lei.lt