Aurimas Kontautas

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
m. d.
Kab. nr.:
409-AK
Telefonas:
+37037401933
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2015

Kontautas A. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Uncertainty and sensitivity evaluation of aerosol deposition in PHEBUS containment during FPT-2 experiment In: Energetika. (Kronika) [EBSCO, IndexCopernicus, SCOPUS]. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2015, T. 61, Nr. 1, p. 12-24. ISSN 0235-7208.
Urbonavičius E. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kontautas A. [LEI]. Assessment of W7-X plasma vessel pressurisation in case of LOCA taking into account in-vessel components In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2015, Vol. 100, p. 531-535. ISSN 0920-3796.

2012

Kontautas A. [LEI], Babilas E. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. COCOSYS analysis for deposition of aerosols and fission products in PHEBUS FPT-2 containment In: Nuclear Engineering and Design. 2012, Vol. 247, p. 160-167. ISSN 0029-5493.

Pranešimas konferencijoje

2015

Kontautas A. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Accession of Lithuanian energy institute to nuclear fusion researches In: 2015 6th International Renewable Energy Congress (IREC) . Sousse-Tunisia: IEEE, 2015, p. 1-4. ISBN 978-1-4799-7947-9.

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Skaitmeninė Europa

1
The Digital Europe Programme logo

The EDIH4IAE.LT will enable Agro-food, Energy and Industry businesses and Public Authorities in Western and Central region of Lithuania to integrate environmental, digital, and soDaugiau

Horizontas 2020

1
FASTNET project logo

Programos „Horizontas 2020“ projekto FASTNET veikla pradėta 2015 m. spalį. Projekto tikslas – sukurti metodiką, kuri apimtų avarinį radioaktyviųjų medžiagų nuotėkio įvertinimo ir avarDaugiau

2

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

Projekto tikslas – naujosiose Europos Sąjungos šalyse remti ir plėtoti branduolinius mokslinius tyrimus, susijusius su IV kartos reaktorių plėtojimu, daugiausiai dėmesio skiriant ALFRDaugiau

2

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto CESAM „Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas“ (angl. Code for EuDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Projekto tikslas – didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį skatinant technologinių bei inovatyvių įmonių steigimąsi ir vystymąsi. Projekto veiklos: studentų, Daugiau