Ateities energetikos technologijos išplėstai Europos Sąjungai (FET-EEU)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.05.01 - 2007.05.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Pagrindinis projekto tikslas yra palengvinti Asocijuotų Šalių Kandidačių dalyvavimą FP6 programos 6.1 prioritete ir sėkmingai pradėti dalyvauti FP7 programoje. Tai buvo įgyvendinta:

1. Vykdant detalizuotas tyrimo grupių metodologines užduotis ACC ir Valstybėse Narėse, kurios dirba su ateities energetikos technologijomis bei kuriant išsamias ACC tyrėjų ir tyrimų organizacijų duomenų bazes, kuriose pateikiama informacija palengvinanti partnerių paiešką ir konsorciumų kūrimą.

2. Steigiant tarptautines ekspertų grupes.

3. Gerinant supratimą apie FP programos teikiamas galimybes ir tarpininkaujant bei organizuojant regionines informacines dienas, siekiant palengvinti ACC ir Valstybių Narių mokslo bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą.

4. Reklamuojant ir kitomis veiklomis remiant FP programą.

5. Rengiant strategijas, kurios skirtos integruoti mokslines tyrimų ir technologijų plėtros grupes iš išplėstos Europos Sąjungos į naujų energetikos technologijų sritį.

LEI veikla projekte

LEI mokslininkų užduotis šiame projekte buvo:

 • Identifikuoti mokslinių tyrimų ir pramonės institucijas, organizacijas ir mažas grupes, kurios domisi naujomis ir pažangiomis energetikos technologijomis ACC ir Valstybėse Narėse.
 • Apibūdinti organizacijų kompetencijas, patirtį ir įgūdžius šioje srityje.
 • Klasifikuoti tikslines grupes ir parinkti veiklas kiekvienai tikslinei grupei.
 • Suplanuoti vykstančius ir parengtus FP6 projektus naujų energetikos technologijų srityje.
 • Įkurti patyrusių tarptautinių ekspertų grupes įtraukiant atstovus iš tebevykstančių integracinių projektų ir kompetencijų tinklų bei realizuotų projektų FP5 programoje.

Bendra projekto vertė: 79 909 EUR (LEI dalis: 4 680 EUR)

Koordinatorius: INSTYTUT PODSTAWOWYCH PROBLEMOW TECHNIKI – POLSKA AKADEMIA NAUK, Lenkija

Dalyviai:

 • INSTYTUT ENERGETYKI JEDNOSTKA BADAWCZO ROZWOJOWA, Lenkija
 • AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA MAITRISE DE L’ENERGIE, Prancūzija
 • AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLA RICERCA EUROPEA, Italija
 • ENVIROS CONSULTING LIMITED, Jungtinė Karalystė
 • MINISTRSTVO ZA VISOKO SOLSTVO, ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, Slovėnija
 • INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTARI ENERGETICE, Rumunija
 • TUDOMANYOS ES TECHNOLOGIAI ALAPITVANY, Vengrija
 • TECHNICKA UNIVERZITA VO ZVOLENE (TECHNICAL UNIVERSITY OF ZVOLEN), Slovakija
 • RTD TALOS LIMITED, Kipras
 • OESTERREICHISCHE FORSCHUNGSFOERDERUNGSGESELLSCHAFT MBH, Austrija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Neringa Vištakytė
Jūratė Klimaitienė 305-LK +37037401905 Jurate.Klimaitiene@lei.lt
Violeta Melinienė 303-LK +37037401991