Siekiant harmonizuoto vandens kokybės ir taršos rizikos valdymo (HOTRISK)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.11.01 - 2014.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Gera upių vandens kokybė Lietuvos-Latvijos pasienyje yra aktuali abiems šalims. Tačiau nėra nei suderintų vandens būklės įvertinimo metodikų, nei interkalibracijos procedūrų vandens būklei vertinti. Paviršinio vandens kokybei gerinti Aplinkos kokybės standartų direktyva (2008/105/EB) siūlo naudoti mišrių zonų nustatymo metodą. Todėl valstybėms narėms leidžiama nustatyti mišrias zonas, kuriose teršalų koncentracijos vandenyje paprastai yra didesnės negu foninės koncentracijos. Tačiau šios zonos neturi daryti įtakos likusiai upės daliai, kurios vandens kokybė turi atitikti aplinkos kokybės standartus.

Taigi projekto tikslas yra pasiekti gerą paviršinio vandens kokybės būklę Lietuvos ir Latvijos pasienio upių baseinuose, taikant mišrių zonų įvertinimo metodą.

Šis metodas buvo naudojamas rengiant pakoreguotus Ventos upių baseino rajono (UBR) valdymo planus. Latvijos ir Lietuvos vandens kokybės vertinimo sistemos skirtingos. Todėl upių, kurios kerta Latvijos-Lietuvos sieną, vandens kokybė vertinama skirtingai. Vandens kokybės vertinimo sistema apima upių tipologiją, kuri pagal nustatytus upių tipus apibrėžia upių hidrochemines savybes. Lietuvoje ir Latvijoje yra taikomos skirtingos upių tipologijos sistemos. Atlikus Ventos UBR upių mišrių zonų prie nuotėkų išleistuvių skaičiavimus, bus įvertinti upių tipologijos skirtumai Lietuvoje ir Latvijoje. Projekto rezultatai, kaip praktinės rekomendacijos, buvo pateiktos Latvijos ir Lietuvos aplinkos apsaugos institucijoms, siekiant harmonizuoti vandens telkinių kokybės valdymą tarptautiniuose upių baseinuose.

LEI veikla projekte

  1. Nustatyti taršos šaltiniai („karštieji taškai”) Ventos upių baseino rajone (UBR), kur rasta cheminė vandens tarša. Atlikta teršalų analizė ir sukurta vandens kokybės parametrų duomenų bazė.
  2. Atlikti ekspediciniai matavimai pasirinktose Ventos baseino upėje, kur išmatuoti hidrologiniai ir vandens kokybės parametrai.
  3. Pasirinktos tinkamos modeliavimo priemonės ir atlikti nustatytų mišrių zonų skaičiavimai.
  4. Įvertinta mišrių zonų nustatymo būtinybė siekiant užtikrinti Latvijos-Lietuvos pasienio regiono upių vandens kokybę, bendradarbiaujant su aplinkosaugos institucijomis, vietos valdžios institucijomis ir verslininkais.

Bendra projekto vertė: 235 287 EUR (LEI dalis: 92 000 EUR)

Koordinatorius: Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs), Latvija

Partneriai:

  • Latvijos aplinkos, geologijos ir meteorologijos centras (Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs), Latvija
  • Lietuvos energetikos institutas, Lietuva

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Jūratė Kriaučiūnienė 426-AK +37037401962 Jurate.Kriauciuniene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Diana Šarauskienė 425-AK +37037401969 Diana.Sarauskiene@lei.lt
Diana Meilutytė-Lukauskienė 418-AK +37037401981 Diana.Meilutyte-Lukauskiene@lei.lt
Darius Jakimavičius 417-AK +37037401965 Darius.Jakimavicius@lei.lt
Aldona Jurgelėnaitė 416-AK +37037401964 Aldona.Jurgelenaite@lei.lt
Svetlana Petraitienė 217-AK +37037401815 Svetlana.Petraitiene@lei.lt
Valdas Irbinskas 429-AK +37037401970 Valdas.Irbinskas@lei.lt
Algis Tumosa