Valdas Irbinskas

Hidrologijos laboratorija (33)
Pareigos:
Specialistas
Kab. nr.:
429-AK
Telefonas:
+37037401970

Publikacijos

Straipsnis

2016

Kriaučiūnienė J. [LEI], Vircava L., Šarauskienė D. [LEI], Kublina A., Spradze I., Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Irbinskas V. [LEI]. Evaluation of mixing zones in a Latvian–Lithuanian transboundary river basin In: Hydrology research. Londonas: IWA, 2016, Vol. 47, Iss. 4, p. 736-747. ISSN 1988-9563.
Kriaučiūnienė J. [LEI], Gailiušis B. [LEI], Šarauskienė D. [LEI], Jakimavičius D. [LEI], Jurgelėnaitė A. [LEI], Meilutytė-Lukauskienė D. [LEI], Akstinas V. [LEI], Tomkevičienė A. [LEI], Irbinskas V. [LEI]. Klimato kaitos įtakos Lietuvos vandens ištekliams tyrimai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 87-101. ISSN 0235-7208.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1

Gera upių vandens kokybė Lietuvos-Latvijos pasienyje yra aktuali abiems šalims. Tačiau nėra nei suderintų vandens būklės įvertinimo metodikų, nei interkalibracijos procedūrų vandens bDaugiau