Tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas vykdant 6BP vandenilio saugojimo kitoje fazėje veiklas (HySIC)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2007.01.01 - 2008.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

2008 m. baigtas 6-osios bendrosios programos papildomos paramos projektas – HySIC (angl. Enhancing International Cooperation in Running FP6 Hydrogen Solid Storage Activities). Jo vykdymo metu buvo skatinamas bei plėtojamas bendradarbiavimas su užsienio tyrėjais, dirbančiais vandenilio saugojimo srityje, inicijuojamas bandinių, duomenų ir kitų žinių apsikeitimas. Darbų metu Mg-Ni dangų sintezė buvo atliekama dviejų nepriklausomų magnetronų sistemoje vienalaikio garinimo proceso metu. Suformuotos metalinės dangos buvo hidrinamos nerūdyjančio plieno vamzdyje bei skaidriame kvarco vamzdelyje. Atlikus hidrinimą, dangos buvo nuodugniai ištirtos panaudojant rentgeno spindulių difraktometrą (RSD), skenuojantį elektroninį mikroskopą (SEM), peršviečiantį elektroninį mikroskopą (TEM), diferencijuotą skenuojantį kalo-rimetrą, Furje infraraudonųjų spindulių spektrometrą.

LEI veikla projekte

HySIC projekto tikslai didžiąja dalimi yra susiję su bandinių paruošimu ir tarplaboratoriniais jų mainais tarp HySIC projekto partnerių vykdant bandinių testavimą. Šis testavimas apima struktūrinį, termodinaminį bei kinetinį bandinių charakterizavimą naudojant įvairius analizės metodus: mikro-gravimetrinius metodus, elektrocheminius matavimus ir neutronų sklaidą.

HySIC projekto metu Lietuvos energetikos institutas artimai bendradarbiavo su Stokholmo universitetu (Prof. D. Noreus) ir NESSHY partneriu Europos komisijos Jungtinių tyrimų centro energetikos institutu (Dr. C. Filiou). Šio bendradarbiavimo metu buvo tyrinėjamas Mg2NiH4 plonų dangų stabilumas bei jų modifikavimas įvedant defektus ir priemaišas. Be to, buvo norėta išsiaiškinti ar šios dangos yra tinkamos persijungiančiuose veidrodžiuose bei langų sistemose naudojant temperatūrinį virsmą esant apytiksliai 510 K. Bandiniai su Mg2NiH4 dangomis buvo suformuoti hidrinant Mg2Ni dangas, kurios buvo nusodintos ant kvarcinio stiklo ar CaF2 padėklų magnetroninio dulkinimo būdu.

Bendra projekto vertė: 310 850 EUR (LEI dalis: 41 000 EUR)

Koordinatorius: NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH „DEMOKRITOS”, Graikija

Dalyviai:

  • UNIVERSITY OF SALFORD, Jungtinė Karalystė
  • STOCKHOLMS UNIVERSITET, Švedija
  • INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK, Norvegija
  • GENERAL RESEARCH INSTITUTE FOR NON-FERROUS METALS, China, INSTITUTE OF SOLID STATE PHYSICS OF THE RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES, Rusija
  • NANKAI UNIVERSITY, Kinija
  • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva

 

Projekto vykdytojai