Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaktoriaus korpuse, taikymas dabartinėms ir ateities branduolinėms jėgainėms (IVMR)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015.06.01 - 2019.05.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda
IVMR

2015 m. birželio 1 d. oficialiai pradėtas vykdyti programos „Horizontas 2020“ projektas „Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaktoriaus korpuse, taikymas dabartinėms ir ateities branduolinėms jėgainėms“ (angl. In-Vessel Melt Retention Severe Accident Management Strategy for Existing and Future NPPs) (IVMR). Šiame keturių metų trukmės projekte Lietuvos energetikos institutas dalyvauja kartu su 23 partnerių institucijomis iš 14 Europos šalių.

Išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymas (stabilizavimas) reaktoriaus korpuse yra pripažįstamas kaip ypatingai svarbi priemonė, siekiant stabilizuoti situaciją branduolinėje jėgainėje, įvykus sunkiajai avarijai. Ši priemonė sumažina susidarančio vandenilio kiekį, leidžia išvengti lydalo sąveikos su betonu ir tuo pačiu labai efektyviai sumažina apsauginio reaktoriaus kiauto pažeidimo riziką. Tokia priemonė jau įgyvendinta keliuose VVER tipo branduoliniuose reaktoriuose ir įtraukta į kai kurių naujų branduolinių jėgainių projektus. IVMR projekto tikslas yra įvertinti tokios priemonės taikymo tikslingumą įvairioms veikiančioms ir planuojamoms statyti Europos Sąjungoje branduolinėms jėgainėms.

LEI veikla projekte

Laboratorijos mokslininkai šiame projekte dalyvauja reaktorių modeliavimo ir IVMR strategijos taikymo avarijų valdymo darbo grupėje. Kartu su partneriais iš KTH (Švedija), GRS (Vokietija) ir HZDR (Vokietija) skaitiniais metodais modeliuoja sunkiąsias avarijas verdančio vandens (BWR) reaktoriuose. 2016 m. LEI tyrėjai, naudodami RELAP/SCDAPSIM Mod3.4 programų paketą, sukūrė antrosios kartos verdančio vandens reaktoriaus BWR-5 skaitinį modelį termohidrauliniams procesams modeliuoti. Sumodeliuota reaktoriaus aušinimo kontūro didelio trūkio ir tuo pat metu įvykstančio elektros energijos tiekimo praradimo avarija. Šios avarijos metu reaktoriaus aktyvioji zona gali išsilydyti ir lydalas gali sukristi į reaktoriaus korpuso apatinę dalį, taip ją įkaitindamas. Modeliuotas reaktoriaus išorinės apatinės konstrukcinės dalies užliejimas vandeniu ir įvertinta galimybė aušinti reaktoriaus korpusą, apsaugant jį nuo pažeidimo. Taip tikrinamas IVMR strategijos poveikis.

RELAP/SCDAPSIM model of the lower part of BWR-5 reactor vessel, which is cooled form outside by water
BWR-5 iš išorės vandeniu aušinamo reaktoriaus korpuso apatinės dalies modelis RELAP/SCDAPSIM programų paketui

Bendra projekto vertė: 8 205 085 EUR (LEI dalis: 28 500 EUR)

Koordinatorius: INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija

Dalyviai:

 • UJV REZ, a.s., Čekijos Respublika
 • JRC -JOINT RESEARCH CENTRE- EUROPEAN COMMISSION, Belgija
 • COMMISSARIAT A L ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES, Prancūzija
 • KUNGLIGA TEKNISKA HOEGSKOLAN, Švedija
 • KARLSRUHER INSTITUT FUER TECHNOLOGIE, Vokietija
 • AREVA NP SAS, Prancūzija
 • ELECTRICITE DE FRANCE S.A., Prancūzija
 • GESELLSCHAFT FUER ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) MBH, Vokietija
 • HELMHOLTZ-ZENTRUM DRESDEN-ROSSENDORF EV, Vokietija
 • FORTUM POWER AND HEAT OY, Suomija
 • TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT OY, Suomija
 • MAGYAR TUDOMANYOS AKADEMIA ENERGIATUDOMANYI KUTATOKOZPONT, Vengrija
 • NUBIKI NUCLEAR SAFETY RESEARCH INSTITUTE LTD, Vengrija
 • INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O., Slovakija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE, Italija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • TRACTEBEL ENGINEERING S.A., Belgija
 • IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE TECHNOLOGY AND MEDICINE, Jungtinė Karalystė
 • NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP, Nyderlandai
 • INSTITUTE OF NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY – BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, Bulgarija
 • CENTRUM VYZKUMU REZ S.R.O., Čekijos Respublika
 • NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH, Lenkija

 

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Algirdas Kaliatka 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Eugenijus Ušpuras
Egidijus Urbonavičius 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt
Virginijus Vileiniškis 251-AK +37037401928 Virginijus.Vileiniskis@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Gintautas Dundulis 434-AK +37037401918 Gintautas.Dundulis@lei.lt
Mindaugas Valinčius 255-AK +37037401922 Mindaugas.Valincius@lei.lt
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Tomas Kačegavičius 250-AK +37037401836 Tomas.Kacegavicius@lei.lt