Tomas Kačegavičius

Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
250-AK
Telefonas:
+37037401836

Publikacijos

Straipsnis

2024

Kaliatka T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Tidikas A. [LEI], Slavickas A. [LEI]. Methods for the radioactive release estimation under DEC-A conditions In: Annals of Nuclear Energy. Oxford: Elsevier, 2024, Vol. 195, 110143, p. 1-18. ISSN 0306-4549.

2016

Ušpuras E. [LEI], Rimkevičius S. [LEI], Urbonavičius E. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Dundulis G. [LEI], Alzbutas R. [LEI], Stankūnas G. [LEI], Vaišnoras M. [LEI], Vileiniškis V. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka T. [LEI], Janulionis R. [LEI], Karalevičius R. [LEI], Voronov R. [LEI], Iešmantas T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI]. Branduolių sintezės tyrimai Lietuvos energetikos institute In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 3, p. 102-123. ISSN 0235-7208.

2015

Kačegavičius T. [LEI], Povilaitis M. [LEI]. The integral analysis of 40 mm diameter pipe rupture in cooling system of fusion facility W7-X with ASTEC code In: Fusion Engineering and Design. Switzerland: Elsevier, 2015, Vol. 101, p. 141-147. ISSN 0920-3796.
Kačegavičius T. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Modelling of Ingress of Coolant Event into Vacuum Experiments with ASTEC Code In: Journal of Fusion Energy. New York: Springer, 2015, Vol. 34, No. 2, p. 320-325. ISSN 0164-0313.
Povilaitis M. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Urbonavičius E. [LEI]. Simulation of the ICE P1 test for a validation of COCOSYS and ASTEC codes In: Fusion Engineering and Design. Lausanne: Elsevier, 2015, Vol. 94, p. 42-47. ISSN 0920-3796.

2010

Kaliatka T. [LEI], Kaliatka A. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Naujoks D.. Analysis of the processes in the target cooling system of the W7-X fusion experiment In: Kerntechnik. 2010, Vol. 75, Iss. 5, p. 255-262. ISSN 0932-3902.

Pranešimas konferencijoje

2022

Kaliatka T. [LEI], Kačegavičius T. [LEI], Povilaitis M. [LEI], Kaliatka A. [LEI]. Analysis of loca accident for BVR-4 under DEC-A conditions using astec code In: Proceedings of the 10th European Review Meeting on Severe Accidents Research (ERMSAR2022) May 16-19, 2022. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2022, Log. No. 318, p. 1-11..

Tarptautiniai projektai

Europos horizontas

1

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activitDaugiau

Horizontas 2020

1
IVMR

2015 m. birželio 1 d. oficialiai pradėtas vykdyti programos „Horizontas 2020“ projektas „Sunkiųjų avarijų valdymo strategijos, pagrįstos išsilydžiusios aktyviosios zonos sulaikymu reaDaugiau

2

2014 m. sausio 1 d. prasidėjo branduolių sintezės plėtros projektas EUROfusion, kuris koordinuoja branduolių sintezės mokslinių tyrimų veiklą Europoje. Nauja dotacijos sutartis pakeitDaugiau

Septintoji bendroji programa (7BP)

1

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto CESAM „Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas“ (angl. Code for EuDaugiau

2

2009 m. pradėtas vykdyti naujas projektas SARNET-2, pratęsiantis keturis metus vykdyto kompetencijos tinklo SARNET veiklą. Šis naujas projektas buvo skirtas AE sunkiųjų avarijų reiškiDaugiau

3

Europos sintezės plėtros susitarime (ESPS), daugiašaliame Komisijos bei valstybėse narėse ir asocijuotosiose trečiosiose šalyse įsteigtų ar jų vardu veikiančių organizacijų susitarimeDaugiau