Aukštos kokybės mokslo tinklas, jungiantis nanomokslo, medžiagotyros ir energetikos tyrimus Lietuvoje (NENNET)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2004.07.01 - 2007.07.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Šiame pasiūlyme yra pateikiamas NENNET aukštos kokybės mokslinių tyrimų tinklo, apimančio medžiagų mokslo, nano technologijų ir savaime susiformuojančių medžiagų kompetencijų Lietuvoje, aprašas. Šie, Lietuvoje atliekami tyrimai, yra aukšto mokslinio lygmens. Atlikus vertinimą, tai buvo patvirtinta Norvegijos mokslinių tyrimų tarnybos. Tačiau ryšiai tarp tyrimų ir industrijos išliko gana silpni. Be to yra nemažai potencialo tolimesnei Lietuvos tyrimų sektoriaus integracijai į Europos mokslinių tyrimų bendruomenę. Dabartinis integracijos procesas į Europos Sąjungą yra stipri paskata Lietuvos tyrimų centrams dalyvauti jungtinėse veiklose tiek šalies viduje, tiek ir su partneriais Europoje. Lietuvos kompetencijos centrai supranta, kad jie atlieka esminį vaidmenį, siekiant jog Lietuva taptų patrauklia mokslinių tyrimų ir plėtros vieta Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Sujungiant kompetencijas, industrijos bei visuomenės integraciją, ir mainus su partneriais Europoje yra plėtojamas tinklas, kuris prisideda prie kritinės masės, galinčios sutelkti išteklius, reikalingus mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros vystymuisi bei inovacijų diegimui Lietuvoje, vystymosi. Tai užtikrintų, kad Lietuva taptų patraukliu ir aukšto lygio partneriu Europos mokslinių tyrimų erdvėje. Pasiekti 3% BVP tikslą yra ambicinga užduotis, kuri, kaip viena iš pagrindinių sąlygų, reikalauja aukšto visuomenės supratimo dėl mokslinių tyrimų ir plėtros konkurencingumo, augimo bei vystymosi. NENNET pasiūlymas yra skirtas didinti visuomenės informuotumą inicijuojant socialinį dialogą, pvz.: vykdant prognozavimo studijas ar organizuojant komunikaciją per internetines platformas. Politikos ir visuomenės veikėjai būtų tiesiogiai įtraukiami į NENNET veiklas. Norint pasiekti šiuos ambicingus tikslus, NENNET idėja yra grindžiama keturiais punktais:

 • sujungti ir integruoti išsisklaidžiusias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas Lietuvoje,
 • kurti tarpdisciplininės ir į taikymą orientuotos MTEP aplinką,
 • didinti Lietuvos mokslinių tyrimų pritaikymą / orientaciją į industriją bei skatinti tarpusavio ryšius,
 • kurti tinkamas sąlygas, padedančias pasiekti aukščiau minėtų tikslų ir kurti sinergiją.

LEI veikla projekte

NENNET projektas yra skirtas didinti visuomenės informuotumą inicijuojant socialinį dialogą (pvz.: vykdant prognozavimo studijas ar organizuojant komunikaciją per internetines platformas) dėl MTEP konkurencingumo, augimo ir plėtros vaidmens. Norint pasiekti šiuos ambicingus tikslus, LEI veiklos NENNET projekte, apibendrintai:

 • identifikuoti ir integruoti išsisklaidžiusias mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros veiklas, susietas su energijos saugojimo technologijomis Lietuvoje,
 • kurti tarpdisciplininę ir į taikymą orientuotą MTEP aplinką, energijos saugojimo technologijų srityje,
 • didinti Lietuvos mokslinių tyrimų pritaikymą / orientaciją į pramonę bei skatinti tarpusavio ryšius, vystant energijos saugojimo prietaisų gamybą ir energijos saugojimo technologijų taikymą, integruojant nestabilius atsinaujinančios energijos šaltinius į šalies energetikos tinklą.

Bendra projekto vertė: 13 083 EUR

Koordinatorius: MOKSLININKU SAJUNGOS INSTITUTAS, Lietuva

Dalyviai:

 • CIRCA GROUP EUROPE LTD., Airija
 • LITHUANIA LIAISON OFFICE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT, Belgija
 • LITHUANIAN ENERGY INSTITUTE, Lietuva
 • SEMICONDUCTOR PHYSICS INSTITUTE, Lietuva
 • UAB EUROPARAMA, Lietuva
 • VDI – THE ASSOCIATION OF ENGINEERING, Vokietija
 • VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY, Lietuva

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Darius Milčius 304-LK +37037401909 Darius.Milcius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Stasė-Irena Lukošiūtė
Arūnas Baltušnikas 136-LK +37037401906 Arunas.Baltusnikas@lei.lt
Birutė Bobrovaitė
Irmantas Barnackas
Tomas Sabonis
Neringa Vištakytė