Atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemų įvertinimas ir optimizavimas Europos elektros energijos rinkoje (OPTRES)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.01.01 - 2006.12.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Pagrindinis projekto tikslas: atlikti išsamią elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų Europoje analizę. Taip pat įvertinti žaliosios elektros energijos rinką Europoje, atsižvelgiant į elektros energijos gamybos išlaidas bei kainas atskirose šalyse.
Esamų ir planuojamų elektros energijos gamybos, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, paramos schemų efektyvumas buvo analizuojamas atsižvelgiant į vieningos žaliosios elektros energijos rinką Europoje. Taip pat buvo įvertinta geriausia patirtis, skatinant atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimą bei nustatytos pagrindinės kliūtys šių išteklių panaudojimo plėtrai. Siekiant nustatyti efektyviausią paramos schemą buvo surinkta detali informaciją apie įgyvendintas atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemas, rinkos kliūtis, kainas ir potencialą bei atliktas detalus skirtingų paramos schemų įtakos įvertinimas. Pateiktos rekomendacijos atsinaujinančių energijos išteklių rėmimo politiką formuojančioms institucijoms.

LEI veikla projekte

Išanalizuotos įgyvendintos atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemos bei identifikuotos rinkos kliūtys naujose ES šalyse. Parengti naujųjų ES šalių profiliai, kuriuose pateikta apibendrinta informacija apie taikomas atsinaujinančių energijos išteklių paramos schemas, atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas ir potencialas 2020 m. Taip pat atliktas paramos schemų efektyvumo vertinimas bei suformuotos AEI panaudojimo prognozės iki 2020 m.

Bendra projekto vertė: 705 442 EUR (LEI dalis: 76 059 EUR)

Projekto koordinatorius: FhG-ISI – Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research, Vokietija

Projekto partneriai: 

  • EnBW Baden-Württemberg AG (EnBW), Vokietija
  • Vienna University of Technology, Energy Economics Group (EEG), Austrija
  • Ecofys b.v. (ECOFYS), Nyderlandai
  • Risoe National Laboratory (RISOE), Danija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Irena Alėbaitė 325-AK +37037401950 Irena.Alebaite@lei.lt
Jonas Kugelevičius