Veiksmingos ir efektyvios atsinaujinančių energijos išteklių rinkos Europoje formavimas (RE-SHAPING)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2009.07.01 - 2011.12.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Pagrindinis projekto tikslas: suformuoti rekomendacijas dėl atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo plėtros paramos priemonių ir jų įgyvendinimo strategijas visose ES-27 šalyse. Projekto vykdymo metu buvo:

 • atlikta visapusiška AEI paramos priemonių analizė;
 • nustatyti moksliškai pagrįsti ir patikimi rodikliai, įvertinantys šiuo metu įgyvendintų AEI paramos priemonių sėkmingumą;
 • atlikta AEI paramos priemonių ir prekybos emisijomis bei elektros energijos rinkos priemonių integravimo analizė;
 • suformuluoti pasiūlymai dėl inovatyvių finansavimo priemonių, skatinančių mažesnius kaštus ir geresnį kapitalo prieinamumą;
 • atliktas AEI paramos priemonių koordinavimo galimybių įvertinimas.

LEI veikla projekte

Atnaujinta duomenų bazės informacija apie ES šalyse taikomas AEI paramos schemas ir papildyta naujausia statistine informacija apie AEI panaudojimą elektros energijos bei šilumos gamyboje ir transporto sektoriuje. Remiantis turima duomenų baze įvertinti AEI paramos priemonių efektyvumo rodikliai atskiroms technologijoms. Taip pat atlikta AEI projektų rizikų analizė. Remiantis šios analizės rezultatais parengti AEI projektų inovatyvių finansavimo schemų pasiūlymai.

Bendra projekto vertė: 1 772 880 EUR (LEI dalis: 119 212 EUR)

Koordinatorius: Fraunhofer Institute Systems and Innovation Research (ISI), Vokietija

Projekto partneriai:

 • Vienna University of Technology, Energy Economics Group (EEG), Austrija
 • Ecofys b.v. (ECOFYS), Nyderlandai
 • Electricity Policy Research Group (EPRG), University of Cambridge (UCAM), JK
 • KEMA, Nyderlandai
 • Utrecht University (UU), Nyderlandai
 • Energo Banking Advisory Ltd, Vengrija
 • Bacconi University, Italija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Viktorija Bobinaitė 310-AK +37037401956 Viktorija.Bobinaite@lei.lt