Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažangius išmanaus miesto sprendimus (READY)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2014.12.01 - 2019.11.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos finansuojamo projekto „Išteklius efektyviai naudojantys miestai, įgyvendinantys pažangius išmanaus miesto sprendimus“ (anglų k. READY) tikslas – nustatyti inovatyvių technologijų perspektyvas Lietuvoje:

  • įvertinti išmaniųjų virtuvių įdiegimo galimybes,
  • įvertinti inovatyvių energetikos sistemų įdiegimo galimybes,
  • identifikuoti potencialias technologijas, kurios gali panaudoti perteklinę pramonės energiją ir kurias tikslinga taikyti Lietuvoje,
  • įvertinti inovatyvių vėsinimo technologijų taikymo centralizuoto šilumos tiekimo sistemose galimybes,
  • įvertinti integruotų energetikos sistemų miesto kvartaluose replikavimo galimybes.

Projekto vertė: 33 340 202,60 EUR (LEI dalis: 139 600 EUR)

Koordinatorius: COWI AS, Danija

Partneriai:

Danijos partneriai

Švedijos partneriai

Lietuvos partneriai

Austrijos partneriai

Prancūzijos partneriai

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Ramūnas Gatautis 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Rolandas Urbonas 406-AK +37037401832 Rolandas.Urbonas@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Dalius Tarvydas 433-AK +37037401960 Dalius.Tarvydas@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt
Eimantas Neniškis 325-AK +37037401950 Eimantas.Neniskis@lei.lt