Darnios energijos tiekimo sistemos naujuose pastatuose – galimybių studijų įdiegimas pagal pastatų energetinio naudingumo direktyvos reikalavimus (SENTRO)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2006.11.01 - 2009.02.28
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Darbo eigoje buvo išanalizuota teisinė aplinka ir statybos proceso praktika projekto šalyse, identifikuoti barjerai trukdantys įgyvendinti alternatyvias energijos tiekimo sistemas (AES) naujuose pastatuose. Po šio duomenų rinkimo ir analizės etapo buvo sukurtas metodas, kaip integruoti galimybių studijas dėl AES bendrame pastato projektavimo ir statybos procese. Metodika visų pirma skirta statybos proceso dalyviams priimantiems sprendimus dėl energijos tiekimo sistemų naujame pastate. Praktiniai bandymai projekto šalyse leido padaryti išvadą, kad metodika naudinga ir gali būti sėkmingai panaudota svarstant AES tinkamumą konkrečiam pastatui.

LEI atstovai dalyvavo visuose projekto darbo paketuose.

Bendra projekto vertė: 784 650 EUR (LEI dalis: 61 000 EUR)

Koordinatorius: Ecofys Netherlands BV, Utrecht, Olandija

Projekto partneriai:

  • SenterNovem, Olandija
  • Building and Civil Engineering Institute (ZRMK), Slovėnija
  • Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Danija
  • Lietuvos energetikos institutas (LEI), Lietuva
  • Ecofys Poland, Lenkija
  • Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (Ademe), Prancūzija
  • SP Sveriges Tekniska Forsningsinstitut, Švedija

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Ramūnas Gatautis 307-AK +37037401949 Ramunas.Gatautis@lei.lt