Nepriklausomos techninės ekspertizės tinklas radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje: bendradarbiavimas ir įgyvendinimas (SITEX-II)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2015.06.01 - 2017.11.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
SITEX-II

Geologinio atliekyno projekto įgyvendinimas buvo vykdomas etapais, kurių metu atlikta atliekyno saugos analizė (angl. Safety Case), analizės rezultatus, radiacinės saugos kriterijų tenkinimą vertino reguliuojančių institucijų specialistai. Vertinant atliekyno saugą užtikrinančius sprendimus, ypač grindžiamus mokslinių tyrimų rezultatais, reikia aukštos mokslinės ir techninės kompetencijos. Šiame kontekste 7BP projekto SITEX (2012–2014) tikslas buvo išanalizuoti poreikius, galimybes ir priemones sukurti nuolatinį nepri­klausomos techninės ekspertizės tinklą Europoje radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje. Tokio tinklo veikla grindžiama moksliniu bendradarbiavimu panaudojant atskirose tyrimų institucijose turimą įrangą, esamą žinių potencialą, taip pat plėtojant ir specialistų gebėjimus, reikalingus tiek mokslinių tyrimų rezultatų interpretacijai, tiek vykdant nepriklausomą techninę ekspertizę. Nepriklausomi specialistai (tinklas) yra priemonė sukurti dialogą techniniais klausimais tarp reguliuojančiųjų institucijų ir atliekyno įgyvendinimą vykdančių organizacijų bei visuomenės.

2015 m. birželio 1 d. prasidėjo ES bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ projektas SITEX-II (angl. Sustainable network for Independent   Technical EXpertise of radioactive  waste  disposal: Interactions and Implementation). Projekto tikslas – pademonstruoti ankstesnio projekto (SITEX, 2012-2014) vykdymo metu identifikuotas bendradarbiavimo galimybes bei priemones, kurios leistų sukurti tvarų nepriklausomos techninės ekspertizės tinklą Europoje radioaktyviųjų atliekų šalinimo srityje.

Šio projekto vykdymo metu buvo sudaryta SITEX organizacijų vykdomų tyrimų strategija (programa) atsižvelgiant į bendrų tyrimų poreikį ir galimybes, taip pat įvertinant visuomeninių organizacijų keliamus klausimus, buvo apibrėžtos tyrimų vykdymo sąlygos, išnagrinėtos SITEX tinklui priklausančių organizacijų tyrimų vykdymo kartu su radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir kitomis organizacijomis sąlygos ir galimybės, buvo rengiamos rekomendacijos saugos įvertinimo techninės ekspertizės procesui atsižvelgiant į giluminio atliekyno įgyvendinimo etapų specifiką, buvo parengta bendro profilio techninių ekspertų rengimo medžiaga, išnagrinėtos SITEX tinklo steigimo, organizavimo, valdymo, finansavimo galimybės bei sąlygos.

Šį pustrečių metų trukmės Europos komisijos finansuojamą projektą koordinavo Prancūzijos organizacija IRSN (pranc. Institut de Radioprotection et ee Surete Nucleaire). Projektą įgyvendino 18 organizacijų, iš kurių ne tik Europos sąjungos šalių mokslinių tyrimų institutai, saugą reguliuojančios institucijos, Kanados branduolinės saugos komisija (CNSC), bet ir specialistai dirbantys su visuomene įskaitant nevyriausybines organizacijas (MUTADIS, ENERGIAKLUB, MKG, REC, SYMLOG), Europos branduolinės saugos mokymo ir konsultavimo institutas (ENSTTI).

LEI veikla projekte

Lietuvos energetikos instituto Branduolinės ir šilumos inžinerijos problemų (14) laboratorijos mokslininkai vadovavo trečiajai darbo grupei, kuri atsakinga už reguliuojančių institucijų, mokslinės-techninės paramos organizacijų bendrojo profilio specialistų rengimo programos sudarymą, mokomosios medžiagos rengimą.

Branduolinės ir šilumos inžinerijos problemų laboratorijos specialistai taip pat teikė pasiūlymus bendrų mokslinių tyrimų tematikai, rinko ir sistemino informaciją apie techninių specialistų rengimo poreikius, strategiją bei taikomą praktiką projektą vykdančiose organizacijose, dalyvavo rengiant rekomendacijas giluminio atliekyno saugos įvertinimo ekspertizei, rengė projekto kokybės vadybos dokumentus.

Įgyvendinant šį projektą 2016 m. Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos mokslininkai kartu su konsorciumo partneriais nagrinėjo radioaktyviųjų atliekų tvarkymo organizacijų, techninės pagalbos organizacijų ir tyrimų institucijų bendrų mokslinių tyrimų galimybes ir priemones būsimojoje ES jungtinių tyrimų programoje, sistemino informaciją apie techninių specialistų rengimo poreikius, strategiją bei taikomą praktiką projektą vykdančiose organizacijose, nagrinėjo SITEX tinklo galimybes šioje srityje, taip pat dalyvavo darbo grupėje, rengiančioje rekomendacijas techninę ekspertizę atliekantiems specialistams aktualiomis temomis.

Bendra projekto vertė: 1 484 330 EUR (LEI dalis: 77 500 EUR)

Koordinatorius: INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SURETE NUCLEAIREF, Prancūzija

Partneriai:

 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • BEL V, Belgija
 • FEDERAL AGENCY FOR NUCLEAR CONTROL, Belgija
 • MUTADIS CONSULTANTS SARL, Prancūzija
 • DECOM AS, Slovakija
 • CANADIAN NUCLEAR SAFETY COMMISSION, Kanada
 • ENERGIAKLUB SZAKPOLITIKAI INTEZET MODSZERTANI KOZPONT EGYESULET, Vengrija
 • NUCLEAR RESEARCH AND CONSULTANCY GROUP, Nyderlandai
 • CENTRUM VYZKUMU REZ S.R.O., Čekijos Respublika
 • GESELLSCHAFT FUER ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) MBH, Vokietija
 • EUROPEAN NUCLEAR SAFETY TRAINING AND TUTORING INSTITUTE, Prancūzija
 • MILJOORGANISATIONERNAS KARNAVFALLSGRANSKNING, Švedija
 • GEOLOGICHESKI INSTITUT PRI BAN ST.DIMITROV, Bulgarija
 • AUTORITE DE SURETE NUCLEAIRE, Prancūzija
 • REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE -REC, Vengrija
 • INSTITUT SYMLOG, Prancūzija
 • PAUL SCHERRER INSTITUT, Šveicarija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Asta Narkūnienė 64-BRK +37037401886 Asta.Narkuniene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Povilas Poškas 62-BRK +37037401891 Povilas.Poskas@lei.lt
Darius Justinavičius
Gintautas Poškas 38-BRK +37037401840 Gintautas.Poskas@lei.lt
Gytis Bartkus 78-BRK +37037401902 Gytis.Bartkus@lei.lt