Koordinavimo veikla, skirta skatinti ir stiprinti mokslinius tiriamuosius darbus, plačiai panaudojant paskirstytuosius energijos išteklius elektros rinkoje (SOLID-DER)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.10.07 - 2008.10.07
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
DB nuoroda

Svarbiausi šio projekto tikslai:

1) identifikuoti ir įvertinti svarbiausias problemas, ribojimus, inovacijas ir pasiūlymus ES tyrimams ir plėtrai dėl plataus masto paskirstytosios elektros energijos gamybos technologijų integracijos, ypač įstatymų, reguliavimo, paramos politikos šių išteklių plėtrai ir galimybių dalyvauti elektros rinkoje srityse,

2) pasiūlyti sprendimus iššūkiams, kurie susiję su kintančios gamybos šaltinių prijungimu prie perdavimo ir skirstomųjų tinklų bei kitomis paskirstytųjų energijos išteklių integravimo problemomis,

3) suvienyti pastangas, skiriamas paskirstytųjų energijos išteklių integracijai, atskirų valstybių ir ES lygmeniu,

4) nustatyti plataus masto paskirstytųjų energijos išteklių integravimo atskirose ES šalyse narėse kliūtis, kaštus ir naudą,

5) skleisti supratimą apie paskirstytųjų energijos išteklių plėtros naudą, skleisti ES-15 šalių mokslinio tyrimo institucijoje sukauptas žinias ir perduoti patirtį naujosioms bendrijos šalims narėms organizuojant tarptautinę konferenciją, nacionalinius seminarus ir mokomuosius kursus,

6) tolesnis naujųjų ES šalių narių mokslo tyrimo institutų, asociacijų ir įmonių kontaktų gerinimas ir bendradarbiavimas su institucijomis ES-25 šalyse.

LEI veikla projekte

Lietuvos tyrėjų komanda buvo atsakinga už:

1) ekonominių, politinių ir reguliavimų ribojimų paskirstytųjų energijos išteklių integracijai Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse analizę, identifikuojant: barjerus ir ribojimus paskirstytosios elektros gamybos plėtrai, susijusius su reguliavimo aplinka ir esamais teisės aktais (įstatymais, sprendimais, nutarimais, organizacinėmis struktūromis); elektros rinkos ypatumus ir paramos paskirstytųjų energijos išteklių integracijai schemas; kaštus ir naudą įvairiems šių išteklių plėtros variantams,

2) techninių ir sisteminių ribojimų paskirstytųjų energijos išteklių integracijai analizę, įvertinant naujausias technologijas, sudarančias palankias prielaidas naujiems tinklo vadybos būdams ir paskirstytosios gamybos šaltinių prijungimo pagerinimui,

3) patirties ir supratimo apie paskirstytuosius energijos išteklius sklaidą, organizuojant du nacionalinius seminarus, bendraujant su atitinkamomis Lietuvos asociacijomis ir Estijos bei Latvijos ekspertais, parengiant publikacijas Lietuvos ir tarptautiniuose žurnaluose.

Bendra projekto vertė: 1 875 259 EUR (LEI dalis: 103 500 EUR)

Koordinatorius: ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND, Olandija

Dalyviai:

 • FRAUNHOFER- GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V., Vokietija
 • FUNDACION LABEIN, Ispanija
 • OSTERREICHISCHES FORSCHUNGS UND PRUFZENTRUM ARSENAL GES.M.B.H, Austrija
 • DANMARKS TECHNISKE UNIVERSITET, Danija
 • VERBUND-AUSTRIAN HYDRO POWER AG, Austrija
 • IBERDROLA S.A., Ispanija
 • DONG ENERGY GENERATION A/S, Danija
 • SIEMENS AG, Vokietija
 • KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SA, Lenkija
 • ENVIROS S.R.O., Čekijos Respublika
 • MAGYAR KORNYEZETGAZDASAGTANI KOSPONT ALAPITVANY, Vengrija
 • EGU – ENERGETICKY USTAV, A.S., Slovakija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • BLACK SEA REGIONAL ENERGY CENTRE, Bulgarija
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, Slovėnija
 • COMPANIA DE JESUS (JESUITAS) – UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS, Ispanija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vaclovas Miškinis 308-AK +37037401959 Vaclovas.Miskinis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Arvydas Galinis 326-AK +37037401957 Arvydas.Galinis@lei.lt
Inga Konstantinavičiūtė 309-AK +37037401952 Inga.Konstantinaviciute@lei.lt
Egidijus Norvaiša 312-AK +37037401955 Egidijus.Norvaisa@lei.lt