Energetinių paslaugų rinkų skaidrumo didinimas (Transparense)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.04.01 - 2015.09.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Europos Sąjungoje energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams finansuoti šiuo metu yra naudojamas „Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo (angl. Energy Performance Contracting – EPC)“ modelis, kuris leidžia pasiekti gerų energijos taupymo rezultatų. Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo, t.y. sutarties tarp naudos gavėjo ir paslaugos teikėjo (Energetinių paslaugų bendrovė – EPB, angl. ESCO) esminis bruožas yra tai, kad paslaugų teikėjas garantuoja (savo finansiniais ištekliais) sutartyje numatytą energijos sutaupymo kiekį, kuris bus pasiektas įdiegus energiją taupančias priemones pas užsakovą. Naudos gavėjas (užsakovas) už jam suteiktas paslaugas atsiskaito (pilnai ar iš dalies, priklausomai nuo abipusio susitarimo) ne iš karto, o per tam tikrą laikotarpį (numatytą sutartyje) iš pajamų, gautų už faktiškai sutaupytą energiją (ar energijos išteklius).

Tarptautinio projekto „Transparense“ pagrindinis tikslas – surinkti kuo platesnę informaciją apie Energetinių paslaugų bendrovių veiklą Europos Sąjungoje, sudaryti sąlygas pasikeisti patirtimi tarp atskirų šalių apie minėtų bendrovių veiklos pasiekimus bei problemas. Projekto vykdymo metu parengtas Energetinių paslaugų bendrovių Elgesio kodeksas. Šio kodekso laikymasis leidžia padidinti Energetinių paslaugų bendrovių veiklos skaidrumą bei užtikrinti suteikiamų paslaugų kokybę.

Projekto vykdymo metu gauti rezultatai padidina žinias apie Energetinių paslaugų bendrovių veiklą ir jų galimybes atskirose ES šalyse.

Projektą vykdė partneriai iš 20-ties Europos šalių.

LEI veikla projekte

Projekto „TRANSPARENSE“ vykdymo metu buvo surinkta ir išanalizuota informacija apie energetinių paslaugų bendrovių veiklą Lietuvoje ir ES šalyse, įvertinti teisės aktai, skirti Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo (ESCO) taikymui, projektų, skirtų energijos vartojimo efektyvumui didinti, finansavimo schemos, jų paramos, strategijos ir kt. Vykdant projektą buvo parengtas Energetinių paslaugų bendrovių Elgesio kodeksas. Šio kodekso laikymasis padidina energetinių paslaugų bendrovių veiklos skaidrumą bei užtikrina suteikiamų paslaugų kokybę. Buvo organizuoti seminarai, vyko mokymai, skirti Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo taikymui, įgyvendinant energijos vartojimo efektyvumą didinančius projektus Lietuvoje.

Bendra projekto vertė: 2,1 mln. EUR (LEI dalis: 40 073 EUR)

Koordinatorius: SEVEn, Čekijos Efektyvaus energijos vartojimo centras

Partneriai:

 • e7 Energie Markt Analyse GmbH, Austrija
 • Factor4, Belgija
 • Black Sea Energy Research Center (BSERC), Bulgarija
 • ECNet, Energy Consulting Network, Danija
 • BEA, Berliner Energieagentur GmbH, Vokietija
 • REACM, Anatoliki Development Agency of Eastern Thessaloniki’s Local Authorities S.A, Graikija
 • GDI, GreenDependent Institute Nonprofit Ltd, Vengrija
 • DTTN, Trentino Technological Cluster S.c.ar.l., Italija
 • Ekodoma, Latvija
 • LEI, Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • ECN, Energy research Centre of the Netherlands, Olandija
 • NEE, Norsk Enøk og Energi AS, Norvegija
 • KAPE, The Polish National Energy Conservation Agency, Lenkija
 • ISR-UC, ISR – University of Coimbra, Portugalija
 • ECB, Energy Centre Bratislava, Slovakija
 • IJS, Jozef Stefan Institute, Slovėnija
 • ESCAN, Escan s.l., Ispanija
 • IVL, IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd., Švedija
 • EEVS Insight Ltd, Jungtinė Karalystė

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vygandas Gaigalis
Irena Korsakienė
Jūratė Valaitienė 121-AK +37037401853 Jurate.Valaitiene@lei.lt