Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas (CESAM)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2013.04.01 - 2017.03.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

ES 7-osios bendrosios mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programos projekto CESAM „Europos sunkiųjų avarijų valdymo programų paketas“ (angl. Code for European Severe Accident Management) darbai pradėti 2013 m. balandį. Projekto tikslas – ASTEC programų paketą įtvirtinti Europoje, kaip pagrindinę priemonę sunkiosioms avarijoms valdyti visose Europos II ir III kartos branduolinių jėgainių (PWR, BWR, CANDU) reaktoriuose. Projekto trukmė 4 metai, jis buvo suskirstytas į keturias darbo sritis:

 • ASTEC programų paketo mokslinis palaikymas, t. y. naujų modelių įtraukimas į programų paketą,
 • naujų modelių kūrimas, įvertinant žinias apie naujausius esančius fizikinius modelius,
 • programų paketo validacija naudojant eksperimentinius duomenis ir palyginamųjų skaičiavimų atlikimas,
 • ASTEC programų paketo taikymas jėgainių analizėje ir sunkiųjų avarijų valdymo efektyvumo gerinimo metu bei Europos jėgainių su PWR ir BWR tipo reaktoriais tipinių (angl. reference) įvesties rinkinių sudarymas.

LEI veikla projekte 2015-2016 m.

LEI mokslininkai dalyvavo EK Jungtinio tyrimų centro JRC koordinuojamoje darbo grupėje „Pritaikymas jėgainėse ir sunkiųjų avarijų valdymas“ (angl. Plant applications and Severe Accident Management). Naudojant ASTEC programų paketą, projekto metu kartu su partneriais LEI sudarė branduolinės jėgainės su GE BWR4-Mark I tipo reaktoriumi modelį bei atliko pasirinktos BWR tipo jėgainės panaudoto kuro baseinų palyginamuosius skaičiavimus, naudojant ASTEC ir RELAP/SCDAPSIM programų paketus.

Laboratorijos mokslininkai pritaikė anksčiau sudaryto pradinio GE BWR4-Mark I tipo jėgainės modelio dalį, naudojant ASTEC-V2.0R3p2 programų paketo MEDICIS modulį ASTEC V2.1 versijai, atliko vandens praradimo BWR tipo jėgainės panaudoto kuro baseine modeliavimą. Projekto vykdymo metu atlikti pradiniai vandens praradimo GE BWR4-Mark I tipo jėgainės panaudoto kuro baseine skaičiavimai naudojant RELAP/SCDAPSIM programų paketą.

Projekto metu programų paketo kūrėjai pateikė kelias atnaujintas ASTEC programų paketo versijas, kurias naudojant laboratorijos specialistai anksčiau sudarytą GE BWR4-Mark I tipo jėgainės modelio dalį, skirtą išsilydžiusios aktyviosios zonos sąveikai su betonu modeliuoti, modifikavo atsižvelgiant į pakeitimus naujoje ASTEC programų paketo versijoje V2.1.0.5. Taip pat buvo atnaujintas anksčiau sudarytas BWR tipo jėgainės panaudoto kuro baseino modelis. Naudojant patobulintą GE BWR4-Mark I tipo jėgainės panaudoto kuro baseino modelį atlikti vandens praradimo skaičiavimai, kurie palyginti su rezultatais, gautais naudojant RELAP/SCDAPSIM programų paketą.

Bendra projekto vertė: 6 258 591,40 EUR (LEI dalis: 180 000,00 EUR)

Koordinatorius: GESELLSCHAFT FUER ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT (GRS) MBH, Vokietija

Projekto partneriai:

 • GESELLSCHAFT FÜR ANLAGEN- UND REAKTORSICHERHEIT MBH (GRS), Vokietija
 • INSTITUT DE RADIOPROTECTION ET DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE (IRSN), Prancūzija
 • KARLSRUHE INSTITUTE OF TECHNOLOGY (KIT), Vokietija
 • CENTRO DE INVESTIGACIONES ENERGETICAS MEDIO AMBIENTALES Y TECNOLOGICAS (CIEMAT), Ispanija
 • AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L’ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA), Italija
 • VUJE TRNAVA, A.S (VUJE), Slovakija
 • INZINIERSKA VYPOCTOVA SPOLOCNOST TRNAVA S.R.O. (IVS), Slovakija
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS (LEI), Lietuva
 • NUBIKI NUCLEAR SAFETY RESEARCH INSTITUTE (NUBIKI), Vengrija
 • UNIVERSITÄT STUTTGART (USTUTT), Vokietija
 • RUHR-UNIVERSITÄT BOCHUM (RUB), Vokietija
 • INSTITUTE FOR NUCLEAR RESEARCH AND NUCLEAR ENERGY (INRNE), Bulgarija
 • JOZEF STEFAN INSTITUTE (IJS), Slovėnija
 • JOINT RESEARCH CENTRE (JRC), Belgija
 • VTT TECHNICAL RESEARCH CENTRE OF FINLAND (VTT), Suomija
 • AREVA NP SAS (AREVA), Prancūzija
 • PAUL SCHERRER INSTITUT (PSI), Šveicarija
 • BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE (BARC), Indija
 • ELECTRICITÉ DE FRANCE (EDF), Prancūzija