Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2021.01.01 - 2025.12.31
Projekto statusas
Vykdomas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

Projektas „Branduolių sintezės kelrodyje aprašytų veiklų įgyvendinimas vykdant jungtinę EUROfusion konsorciumo narių programą Horizon Europe apimtyje“ (angl. Implementation of activities described in the Roadmap to Fusion during Horizon Europe through a Joint Programme of the members of the EUROfusion consortium under Horizon Europe).

Projekto akronimas – EUROfusion.
Projekto pradžia 2021 m. sausio 1 d.,
Pabaiga 2025 m. gruodžio 31 d
Trukmė – 60 mėn.

LEI vidaus apskaitoje šiam projektui priskirtas sutarties Nr. 17-74.21.25.

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Egidijus Urbonavičius 105-AK +37037401914 Egidijus.Urbonavicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Algirdas Kaliatka 223-AK +37037401903 Algirdas.Kaliatka@lei.lt
Tadas Kaliatka 415-AK +37037401911 Tadas.Kaliatka@lei.lt
Mantas Povilaitis 254-AK +37037401920 Mantas.Povilaitis@lei.lt
Gediminas Stankūnas 249-AK +37037401972 Gediminas.Stankunas@lei.lt
Robertas Alzbutas 317-AK +37037401945 Robertas.Alzbutas@lei.lt
Gintautas Dundulis 434-AK +37037401918 Gintautas.Dundulis@lei.lt
Stasys Gasiūnas 17-BRK +37037401921 Stasys.Gasiunas@lei.lt
Ričardas Krikštolaitis 316-AK +37037401938 Ricardas.Krikstolaitis@lei.lt
Linas Martišauskas 316-AK +37037401938 Linas.Martisauskas@lei.lt
Inga Šarūnienė 314-AK +37037401948 Inga.Saruniene@lei.lt
Andrius Tidikas 253-AK +37037401941 Andrius.Tidikas@lei.lt
Mindaugas Vaišnoras 414-AK +37037401954 Mindaugas.Vaisnoras@lei.lt
Simona Breidokaitė 315-AK +37037401973 Simona.Breidokaite@lei.lt