Donatas Sankauskas

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2014

Katinas V. [LEI], Sankauskas D. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI]. Investigation of the wind energy characteristics and power generation in Lithuania In: Renewable Energy. 2014, Vol. 66, p. 299-304. ISSN 0960-1481.

2013

Katinas V. [LEI], Sankauskas D. [LEI], Perednis E. [LEI], Vaitiekūnas P.. Investigation of the wind characteristics and prospects of wind power use in Lithuania In: Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 2013, Vol. 21, No. 3, p. 209-215. ISSN 1648-6897.

Pranešimas konferencijoje

2015

Sankauskas D. [LEI], Katinas V. [LEI]. Investigations of noise generated by small wind power plants In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 118-122. ISSN 1822-7554.
Sankauskas D. [LEI], Katinas V. [LEI]. Vėjo parametrų pasiskirstymo dėsningumų tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 59-63. ISSN 2335-2485.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1

Lietuvos energetikos instituto ir kitų šalies organizacijų mokslo darbuotojai kartu su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių tyrėjais vykdė pagal tarptautinę programą Pietų BalDaugiau