Eugenijus Perednis

Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Pareigos:
v. m. d.
Kab. nr.:
123-AK
Telefonas:
+37037401813

Publikacijos

Straipsnis

2023

Pranckevičius D. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Perednis E. [LEI], Masaitis S. [LEI]. An Overview of Hydrogen’s Application for Energy Purposes in Lithuania In: Applied Sciences. Basel: MDPI, 2023, Vol. 13, Iss. 23, 12623, p. 1-16..

2022

Lisauskas A. [LEI], Kveselis V. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Masaitis S. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of energy audits results and impacts: case of small and medium enterprises in Lithuania In: Energy Efficiency. Dordrecht: Springer, 2022, Vol. 15, Iss. 7, 48, p. 1-19. ISSN 1570-646X, eISSN 1570-6478.

2019

Katinas V. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Perednis E. [LEI], Dzenajavičienė Farida E.. Analysis of biodegradable waste use for energy generation in Lithuania In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Oxford, England: Elsevier, 2019, Vol. 101, p. 559-567. ISSN 1364-0321.

2018

Černeckienė J., Valančius R., Stasiulienė L., Perednis E. [LEI], Vaičiūnas J.. Analysis of the criteria for selecting heating systems for residential buildings in cold climate In: Journal of sustainable architecture and civil engineering = Darnioji architektūra ir statyba. Kaunas: Kauno Technologijos universitetas, 2018, Vol. 23, Iss. 2, p. 69-78. Index Copernicus. ISSN 2029-9990, eISSN 2335-2000.

2016

Valančius R., Jurelionis A., Vaičiūnas J., Perednis E. [LEI], Šuksteris V.. Analysis of solar thermal systems and future development possibilities in Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62, Nr. 1-2, p. 1-7. ISSN 0235-7208.
Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

2015

Valančius R., Jurelionis A., Vaičiūnas J., Perednis E. [LEI]. Dimensioning of Solar Thermal Systems for Multi- Family Buildings in Lithuania: an Optimisation Study In: Journal of Sustainable Architecture and Civil Engineering. Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, Vol. 2, No. 11, p. 32-40. ISSN 2029-9990.
Valančius R., Jurelionis A., Jonynas R., Katinas V. [LEI], Perednis E. [LEI]. Analysis of Medium-scale Solar Thermal Systems and its Potential in Lithuania Authors In: Energies. Basel, Switzerland: MPPI, 2015, Vol. 8, Iss. 6, p. 5725-5737. ISSN 1996-1073.

2014

Katinas V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy development-Lithuania’s way to energy supply security and energetics independence In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 30, p. 420-428. ISSN 1364-0321.
Katinas V. [LEI], Sankauskas D. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI]. Investigation of the wind energy characteristics and power generation in Lithuania In: Renewable Energy. 2014, Vol. 66, p. 299-304. ISSN 0960-1481.

Pranešimas konferencijoje

2020

Valančius R., Perednis E. [LEI], Vaičiūnas J., Jurelionis A.. Lithuanian Photovoltaic Market between 2010 and 2020, European Background, Current State and Development Perspective In: Proceedings of the ISES EuroSun 2020 Conference – 13th International Conference on Solar Energy for Buildings and Industry (Virtual). Freiburg: International Solar Energy Society, 2020, p. 866-871. ISBN 978-3-9820408-2-0.

2017

Perednis E. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Saulės šilumos pritekėjimų į pastatus tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2017: Konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2017 sausio 26-27. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2017, p. 26-29. ISSN 2335-2485.

2015

Perednis E. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Savickas J. [LEI]. Biologiškai skaidžių atliekų panaudojimo energetikoje tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 55-58. ISSN 2335-2485.

Tarptautiniai projektai

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

CEERES projekto uždaviniai: Biomasės išteklių Centrinėje Europoje tyrimai, jų tiekimo rinkos įvertinimas ir plėtros galimybių nustatymas. Sudaryti šių išteklių duomenų bazę irDaugiau

Penktoji bendroji programa (5BP)

1

OPET – tai Europos komisijos (EK) 1995 m. įkurtas organizacijų, skatinančių pažangių nebranduolinės energetikos technologijų rinkos plėtotę, Europos Sąjungos ir kitose šalyse tinklas Daugiau

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau

2

Lietuvos energetikos instituto ir kitų šalies organizacijų mokslo darbuotojai kartu su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių tyrėjais vykdė pagal tarptautinę programą Pietų BalDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

The ENERinTOWN project ran from January 2006 to June 2008 and aimed to address three key barriers in municipal energy management: Lack of knowledge in energy management techniques LaDaugiau

2

Pagal ES pateiktą informaciją tikimasi, kad pastatuose oro kondicionavimo plotai nuo 1990 iki 2020 m. padidės keturis kartus. Nepaisant šių nerimą keliančių perspektyvų energijos efekDaugiau

3

EARTH – tai Europos komisijos kofinansuojamas projektas vykdomas EIE programos rėmuose, kurio tikslas yra organizuoti mokymo kursus šių sričių montuotojams: biomasės šildymo sistDaugiau