Vėjo energetika Baltijos jūros regione 2 (WEBSR2)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2010.02 - 2013.01
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

Lietuvos energetikos instituto ir kitų šalies organizacijų mokslo darbuotojai kartu su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių tyrėjais vykdė pagal tarptautinę programą Pietų Baltijos kaimynystės bendradarbiavimo 2007-2010 m. programa projektą Vėjo energetika Baltijos jūros regione 2  (WEBSR2), kur sprendžiama vėjo energetikos plėtros perspektyva visose Baltijos jūros regiono valstybėse. Darbe buvo atliekami ir energijos kaupimo technologijų tyrimai.

Lietuvoje kasmet įdiegiami nauji vėjo elektrinių (VE) parkai, ir lieka vis mažiau laisvų plotų, tinkamų vėjo energetikos plėtrai. Sėkminga vėjo energetikos plėtra neatsiejama nuo vėjo energijos išteklių tyrimų, VE pagaminamos elektros energijos kiekių prognozavimo, prijungimo prie elektros tinklų galimybių analizės, poveikio aplinkai vertinimo.

Skirtingai nuo įprasto vėjo energetikos propagavimo, šis projektas siekia sumažinti vėjo energetikos skeptikų gretas, kombinuodamas vėjo energetiką emocijų lygmenyje suteikdamas jai meninę raišką miestų ir kaimo vietovėse.

Projekto metu atliktų tyrimų rezultatai ateityje padės spręsti problemas, susijusias su VE parkų planavimu ir efektyvių skatinimo priemonių parinkimu.

LEI veikla projekte

2012 m. WEBSR2 projekto metu buvo tęsiami vėjo greičio ir krypties matavimai bei matavimų duomenų analizė, tiriamas įvairiuose regionuose veikiančių VE darbo efektyvumas, analizuojami VE parkų galios išnaudojimo koeficientai, siekiama nustatyti perspektyviausias VE statybai vietas, identifikuojamos techninės, ekonominės, teisinės ir socialinės kliūtys spartesnei vėjo energetikos plėtrai. Mokslinių tyrimų rezultatams papildyti 2012 m. ant Lietuvos energetikos instituto stogo buvo įrengta mažos galios (1 kW) vėjo elektrinė ir energijos gamybos bei vėjo greičio apskaitos sistema. Naudojant šią eksperimentinių tyrimų bazę buvo analizuojamas vėjo elektrinės efektyvumas urbanizuotoje aplinkoje – tiriama galios kreivė ir galios išnaudojimo koeficiento dinamika kintant meteorologinėms sąlygoms. Nustatyta, kad mažos galios VE išnaudoja tik apie 16% įrengtosios galios.

Šių tyrimų rezultatų pagrindu teikiamos rekomendacijos institucijoms, priimančioms sprendimus dėl vėjo energetikos plėtros, skatinimo priemonių bei atliekančioms poveikio aplinkai vertinimą ir ruošiančioms teritorinio planavimo dokumentus.

LEI biudžetas: 74 900 EUR

Projekto koordinatorius: dr. Kristina Koebe, Vokietija

Projekto partneriai:

 • Baltijos Vėjo energetikos asociacija, Rostokas, Vokietija
 • Rostoko miestas, Rostokas, Vokietija
 • Pietryčių Švedijos Energetikos agentūra, Vaxjo, Švedija
 • Vandenilio technologijų iniciatyvos M-V, Rostokas, Vokietija
 • Degalų ir atsinaujinančios energijos Institutas, Varšuva, Lenkija
 • Lietuvos energetikos institutas (LEI), Kaunas, Lietuva
 • Lenkijos vėjo energetikos bendrovė, Gdanskas, Lenkija
 • Regioninio planavimo asociacija, Rostokas, Vokietija
 • Strateginės savivaldos institutas (SSI), Klaipėda, Lietuva
 • Elektrotechnikos instituto Gdanskas filialas, Gdanskas, Lenkija
 • Klaipėdos universitetas, Klaipėda, Lietuva

 

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Mantas Marčiukaitis 115/1-AK +37037401847 Mantas.Marciukaitis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Donatas Sankauskas
Eugenijus Perednis 123-AK +37037401813 Eugenijus.Perednis@lei.lt
Vladislovas Algirdas Katinas 207/1-LK +37037401841 Vladislovas.Katinas@lei.lt
Antanas Markevičius
Juozas Savickas
Marijona Tamašauskienė 207-LK +37037401842 Maryte.Tamasauskiene@lei.lt