Lina Murauskaitė

Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Pareigos:
m. d.
Kab. nr.:
410-AK
Telefonas:
+37037401934

Publikacijos

Monografijos (Knygos) skyrius

2020

Murauskaitė L. [LEI]. Energy Poverty as Heating Poverty in Lithuania In: Perspectives on Energy Poverty in Post-Communist Europe. Londonas: Routledge, 2020, Chapter 6, p. 117-138. SCOPUS . ISBN 9780367430528, eISBN 9781003000976.
Klevas V. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevienė A. [LEI]. Guidelines for promotion of renewable energy in terms of knowledge-based economy In: A comprehensive guide to energy production and development. New York: Nova, 2020, Chapter 1, p. 1-33. ISBN 978-1-53616-728-3.

Straipsnis

2021

Seifried V. A., Murauskaitė L. [LEI], Massa G., Aelenei L., Baer D., Krangsas S. G., Alpagut B., Mutule A., Pokorny N., Vandenvyvere H.. Definitions of Positive Energy Districts: A Review of the Status Quo and Challenges In: Sustainability in Energy and Buildings. Singapore: Springer, 2021, Vol. 263, p. 493-506. ISBN 978-981-16-6268-3.
Latošov E., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Volkova A.. Impact of Grid Gas Requirements on Hydrogen Blending Levels In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2021, Vol. 21, No. 1, p. 688-699. Scopus. ISSN 1961-5208, eISSN 2255-8837.
Krangsas S. G., Steemers K., Konstantinou T., Soutullo S., Giancola M. L. E., Prebreza P., Ashrafian T., Murauskaitė L. [LEI], Maas N.. Positive Energy Districts: Identifying Challenges and Interdependencies In: Sustainability. Basel: MDPI, 2021, Vol. 13, Iss. 19, 10551, p. 1-20. ISSN 2071-1050.

2019

Kyprianou I., Serghides D. K., Varo A., Gouveia J. P., Kopeva D., Murauskaitė L. [LEI]. Energy poverty policies and measures in 5 EU countries: A comparative study In: Energy & Buildings. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 196, p. 46-60. ISSN 0378-7788.

2017

Klevienė A. [LEI], Murauskaitė L. [LEI], Klevas V. [LEI]. Savivaldybių žinių formavimo analizė atsinaujinančių energijos išteklių plataus panaudojimo pavyzdžiu In: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2017, T. 11, Nr. 1, p. 107-125. ISSN 1822-7996 (PRINT), 2335-8742 (ONLINE).

Pranešimas konferencijoje

2021

Seifried V. A., Murauskaitė L. [LEI], Massa G., Aelenei L., Baer D., Krangsas S. G., Alpagut B., Mutule A., Pokorny N., Vandenvyvere H.. Definitions of Positive Energy Districts: A Review of the Status Quo and Challenges In: International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-21 (Online by KES International). Split: 2021, p. 1-12..
Latošov E., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Volkova A.. Impact of Grid Gas Requirements on Hydrogen Blending Levels In: Conference of Environmental and Climate Technologies (Conect 2021), May 12-14, 2021, Latvia (Online by Riga Technical University). Riga: 2021, p. 1-12..
Volkova A., Zhang X., Pakere I., Murauskaitė L. [LEI], Huang P., Lepiksaar K.. 5th generation district heating and cooling implementation potential in urban areas with existing district heating systems (Online) In: Book of Abstracts: 7th International Conference on Smart Energy Systems. Aalborg: Aalborg Universitet, 2021, p. 96-96..
Steemers K., Krangsas S. G., Ashrafian T., Giancola E., Konstantinou T., Liu M., Maas N., Murauskaitė L. [LEI], Prebreza B., Soutullo S.. Challenges for a Positive Energy District Framework (Online) In: International Conference on Sustainability in Energy and Buildings SEB-21. Croatia: 2021, p. 1-10..

2016

Klevas V. [LEI], Murauskaitė L. [LEI]. Dalinio šilumos pasigaminimo, savoms reikmėms panaudojant dujinį absorbcinį šilumos siurblį, priešprojektinis ekonominis vertinimas In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 7-12. ISSN 2335-2485.

2015

Murauskaitė L. [LEI]. Coherent policy of renewable energy sources support in Lithuanian district heating sector In: 12th Annual international conference of young scientists on energy issues (CYSENI 2015), Kaunas, Lithuania, May 27–28, 2015. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2015, p. 73-84. ISSN 1822-7554.

Tarptautiniai projektai

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau

COST

1

Europe is set to be a global role model in energy transition. It has made significant progress in building level innovations and is now stepping up efforts towards city-wide transformDaugiau

2

Energy poverty (EP) - commonly understood as a household’s inability to secure socially- and materially-necessitated levels of energy services in the home - is prevalent across EuropeDaugiau

3
COST actions logo

COST programos veiklos „Europinis tinklas sekliosios geoterminės energijos naudojimui pastatuose ir infrastruktūrose“ (GABI) pagrindinis tikslas – sukurti Europoje mokslininkų ir inžiDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1
Nordic Energy Research logotipas

Public summary (Research questions, analytical and practical approach) The 5th Generation District Heating and Cooling (5GDHC) network has great advantages in integration of low teDaugiau

2
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamasDaugiau

Projektai Lietuvoje

LMT projektai

1
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojamDaugiau