Namų ūkiai energetikos transformacijų kontekste (NUene)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2020.03.02 - 2021.08.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
Lietuvos mokslo taryba

Projekte sukurta ir Lietuvos atveju praktiškai pritaikyta energijos nepritekliaus ir valstybės intervencijų namų ūkių energetikos srityje vertinimo sistema, kuri galės būti panaudojama šalies politikos formavimui ir situacijos stebėsenai. Sistema yra pagrįsta detaliais namų ūkių mikroduomenimis iš reguliariai atliekamų statistinių tyrimų ir įgalina politikos simuliacijas individualių namų ūkių lygiu. Praktinį projekto rezultatų pritaikomumą užtikrina energijos nepritekliaus stebėsenos ir politikos analizės (ENSPA) įrankiai, sudarantys galimybes įvairiais pjūviais analizuoti energijos nepriteklių bei atlikti politikos priemonių simuliacijas, vertinant jų poveikį įvairioms namų ūkių grupėms, pajamų pasiskirstymui ir energijos nepritekliaus lygiui.

Projekte išanalizuoti energijos nepritekliaus indikatoriai ir į namų ūkius nukreiptos politikos priemonės, parengtos praktinės rekomendacijos energijos nepritekliaus stebėsenai tobulinti ir valstybės politikai namų ūkių srityje formuoti. Identifikuoti Europos energijos nepritekliaus observatorijos rekomenduojamų indikatorių trūkumai bei jų tobulinimo kryptys aktualios ne tik Lietuvos, bet ir kitų šalių atveju.

ENSPA įrankiai ir projekte atlikta analizė pasitarnaus priimant įrodymais grįstus energetikos politikos sprendimus, orientuotus į namų ūkius.

Projekto programa:
Reikminių tyrimų projektas, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos
Vykdymo laikotarpis: 2020 m. 03 mėn. 02 d. – 2021 m. 08 mėn. 31 d.

Lietuvos mokslo taryba

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vidas Lekavičius 311-AK +37037401986 Vidas.Lekavicius@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Lina Murauskaitė 410-AK +37037401934 Lina.Murauskaite@lei.lt
Aušra Pažėraitė 306-AK +37037401953 Ausra.Pazeraite@lei.lt
Dalia Štreimikienė 419-AK +37037401958 Dalia.Streimikiene@lei.lt