Co2mmunity

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2017.10.01 - 2020.09.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
Interreg Baltic Sea Region programme logo

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuojami AE projektai, taip vadinama Bendruomeninė energetika (BE). BE projektai siūlo aktyvesnę atsinaujinančios energijos gamybą iš vietinių šaltinių (vėjo, saulės, biomasės, hidroenergijos, geoterminės energijos), aktyviai dalyvaujant vietinėms bendruomenėms, bendrai finansuojant, bendrai plėtojant ir bendradarbiaujant AE įmonėms. Jie skatina taupų energijos paskirstymą, pvz., vietinius šildymo tinklus ar biodujų degalines, ir turi didelę socialinę įtaką dėl aktyvios komunikacijos, skaidrumo sprendimų priėmimo ir vietos pranašumų pasidalijimo. BJR nėra išsamių dokumentų apie BE.

Co2mmunity projekto uždaviniai yra sukurti šios informacijos duomenų bazę ir sustiprinti institucines galias savivaldybėse, atsakingose už regioninį energetikos planavimą, ERPF veiklos programose, politinius sprendimus priimantiems asmenims, atsakingiems už energetikos klausimus BJR, bei energetikos ir piliečių asociacijoms, siekiant palengvinti BE projektų įgyvendinimą. Pagrindą čia sudaro atsinaujinančios energijos kooperatinė partnerystė (RENCOP), kuri inicijuoja ir remia BE projektus. Kiekviename partnerių regione Co2mmunity projektas inicijuos ir valdys RENCOP. Tarptautinis RENCOP patirties mainų procesas leis perleisti RENCOP modelį, leidžiantį tarptautiniu lygiu susilyginti lyderiams ir jų pasekėjams, kartu stiprinant vietos, regionų bei BJR veiklos dalyvių gebėjimus skatinant BE.

LEI veikla projekte

LEI atliks atsinaujinančių energijos šaltinių ir technologijų naudojimo ir plėtros galimybių vertinimą. Taip pat bus teikiamos konkrečios atsinaujinančios energijos paslaugos – strateginis planavimas, energetikos sektoriaus plėtros scenarijų kūrimas, galimas vertinimas, finansinės paramos priemonių apibrėžimas, atsinaujinančių energijos išteklių plėtros poveikio socialiniams, ekonominiams ir aplinkos rodikliams įvertinimas, konsultavimas ir kt. Kartu su kitais partneriais LEI dalyvauja RENCOP proceso analizėje. Be to, LEI įgyvendins Bendrijos energetikos objektų internetinę duomenų bazę.

Bendra projekto vertė: 3 150 000 EUR (LEI dalis: 107 900 EUR)

Koordinatorius: Christian-Albrechts-Universitat zu Kiel, Vokietija

Partneriai: 

 • Kiel University, Vokietija
 • Aalto University, Suomija
 • CAU Kiel – Working Group Economic Geography, Vokietija
 • Energy Agency for Southeast Sweden – Energikontor Sydost AB, Švedija
 • Foundation for Sustainable Energy, Lenkija
 • GreenNet, Suomija
 • GreenCityEnergy München, Vokietija
 • Heinrich-Böll-Stiftung SH/Energiebürger SH, Vokietija
 • Kaunas Regional Energy Agency, Lietuva
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • Lund University, Švedija
 • Middelfart Municipality, Danija
 • Regional Council of South-Ostrobothnia, Suomija
 • Riga Planning Region, Latvija
 • Tartu Regiooni Energiaagentuur, Estija
 • Thermopolis Ltd. – Energy Agency of South Ostrobothnia, Suomija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Mantas Marčiukaitis 115/1-AK +37037401847 Mantas.Marciukaitis@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Kveselis
Eugenijus Perednis 123-AK +37037401813 Eugenijus.Perednis@lei.lt
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Aurimas Lisauskas 103-LK +37037401932 Aurimas.Lisauskas@lei.lt
Lina Murauskaitė 410-AK +37037401934 Lina.Murauskaite@lei.lt
Giedrius Gecevičius
Marijona Tamašauskienė 207-LK +37037401842 Maryte.Tamasauskiene@lei.lt