Energijos pakankamumo integravimas į tvarios energetikos scenarijų modeliavimą

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2020.04.30 - 2021.10.31
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Nordic Energy Research logotipas

Šiuo projektu siekiama ištirti, kaip Šiaurės ir Baltijos šalys gali sukurti geresnius ir išsamesnius energetikos plėtros scenarijų modelius. Pagrindinis projekto dėmesys bus skiriamas Danijos, Latvijos ir Lietuvos atvejų analizei.

Projekto tikslas yra integruoti pakankamumo (angl. energy sufficiency) aspektus į tvarios energetikos scenarijų modelius. Projektu siekiama sukurti patobulintus energetikos scenarijus, apimančius pakankamumo, efektyvumo ir atsinaujinančios energijos derinį.

Aptariant darnaus vystymosi scenarijus, dažnai akcentuojama pasiūlos pusė, todėl šiuo projektu siekiama į šias diskusijas įtraukti ir paklausos pusę. Tikslas yra sudaryti sąlygas viešojo ir privačiojo sektorių politiniam dialogui, apimančiam tokius aspektus, kaip socialinių ir ekonominių bei reguliavimo pokyčių galimybės ir apribojimai.

Projektą vykdo Olborgo universitetas (Aalborg, Danija), INFORSE Europe (Danija), Green Liberty (Latvija) ir Lietuvos energetikos institutas. Projektas jau gerai įsibėgėjęs – konsorciumas kartu su stebėtojais iš Švedijos, Norvegijos, Suomijos ir Estijos jau surengė 5–6 projekto susitikimus.

 
Koordinatorius: Olborgo universitetas, Danija

Dalyviai:

  • INFORSE Europe, Danija
  • Green Liberty, Latvija
  • Lietuvos energetikos institutas, Lietuva

Projekto vykdytojai