Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2016.03.01 - 2019.02.28
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda
BEA-APP project logo thumbnail

ES projektas Baltijos regiono energetikos rajonavimas – planavimo perspektyvos (BEA-APP), vykdomas 2016-2019 m. laikotarpiu pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą, vienu metu nagrinėja du klausimus: teritorijų planavimą ir regioninę energetikos politiką. Projekto tikslas – didinti regionų ir energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių objektų planuotojų gebėjimus:

 • parengti tikslines teritorijų planavimo priemones, orientuotas į energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtrą,
 • parengti inovacinius suinteresuotų grupių dalyvavimo planavimo procese ir vietinių investuotojų įtraukimo metodus, siekiant didesnio socialinių grupių pritarimo atsinaujinančių išteklių energetikos plėtrai,
 • parengtas priemones ir metodus taikyti bandomiesiems projektams, įvertinant vietines sąlygas ir aplinkybes, bei parenkant optimalius atsinaujinančių išteklių rūšių derinius strategiškai parinktoms vietovėms.

Vykdant BEA-APP projektą bus parengtas bendras teritorijų planavimo kriterijų rinkinys, įgalinsiantis tolesnę tvarią energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtrą, bus atnaujinti atsinaujinančių išteklių energijos veiksmų planai devyniems regionams, įvertinant teritorijų planavimo ir regionų vystymo aspektus, parengti inovatyvūs metodai įvairioms suinteresuotoms grupėms įtraukti į teritorijų planavimo procesus, bei priemonės skatinančios gyventojus prisidėti finansiškai prie investicinių projektų įgyvendinimo.

Įgyvendinant šiuos tikslus, didelės reikšmės turi tinkamų geografinių vietų energetiniams įrenginiams, kaip vėjo jėgainių parkai, bioenergetikos objektai ar saulės elektrinės, parinkimo galimybė. Teritorijų planavimo specialistų uždavinys yra sudaryti galimybes energetikos objektus įrengti tinkamose tam vietose. Tuo pat metu jiems reikia rasti balansą tarp teritorijų naudojimo energetikos ir kitiems, konkuruojantiems tikslams, kaip pvz., žemės ūkiui, turizmui, kultūriniam kraštovaizdžiui, gamtos apsaugai ir pan.

Tokio balanso radimas savaime yra didelis iššūkis. Vis dėlto, teritorijų planavimo specialistai neturi pakankamo patyrimo bei tinkamų priemonių tokiems klausimams spręsti. Be to, dažnai jie susiduria su vietinių gyventojų pasipriešinimu parenkant vietas energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių objektams.

Nacionalinė politika ragina didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą. Baltijos jūros regionas pirmauja šiuo aspektu. Daugelis regionų, įskaitant nagrinėjamus BEA-APP projekte, yra išsikėlę labai ambicingus tikslus energijos iš atsinaujinančių išteklių gamyboje.

Šį projektą vykdo 11 partnerių iš aštuonių, aplink Baltijos jūrą išsidėsčiusių šalių, nusprendusių bendradarbiauti, siekiant pritarti perėjimui prie energetikos sistemų, į atmosferą išskiriančių mažiau anglies dioksido.

BEA-APP projektas yra vedantysis, įgyvendinant ES strategiją Baltijos jūros regione.

Daugiau informacijos: http://www.balticenergyareas.eu/

LEI veikla projekte 2016 m.

 

BEA-APP projekto partnerių susitikimas Šverine (Vokietija)

Bendra projekto vertė: 40 000 EUR (LEI dalis: 17 200 EUR)

Projekto koordinatorius: Energetikos, infrastruktūros ir žemės vystymo ministerija, Meklenburgo-Pomeranijos federalinė žemė, Vokietija

Partneriai:

 • Vietinės valdžios Skane asociacija, Švedija
 • Blekingės regionas, Švedija
 • Pietryčių Švedijos energetikos agentūra, Švedija
 • Centrinės Suomijos regioninė taryba, Suomija
 • Tartu regioninė energetikos agentūra, Estija
 • Zemgalės planavimo regionas, Latvija
 • Baltijos aplinkosauginis forumas Baltija, Latvija
 • Lietuvos energetikos institutasLietuvos energetikos institutas, Lietuva
 • Vakarų Pomeranijos vaivadijos regioninė teritorijų planavimo kontora, Lenkija
 • Roskildės universitetasRoskildės universitetas, Danija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Nerijus Pedišius 204/1-LK +37037401863

Projekto vykdytojai
 
Gediminas Zygmantas 202-LK +37037401861 Gediminas.Zygmantas@lei.lt
Tomas Vonžodas 89-BRK +37037401825 Tomas.Vonzodas@lei.lt
Mantas Valantinavičius
Arūnas Stankevičius 203-LK +37037401862 Arunas.Stankevicius@lei.lt
Agnė Bertašienė 328/1-AK +37037401865 Agne.Bertasiene@lei.lt
Paulius Vilkinis 212-LK +37037401852 Paulius.Vilkinis@lei.lt
Romualdas Škėma 114-AK +37037401802 Romualdas.Skema@lei.lt
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt
Stanislovas Vrubliauskas Stanislovas.Vrubliauskas@lei.lt