Regionai, tiesiantys kelia link darnios energetikos Europoje (ENNEREG)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2010.05.01 - 2013.04.30
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė

„ENNEREG“ projektas atstovavo 12 regionų Europoje, kurie pirmieji parodė, kaip įvairių tipų ir dydžių regionai gali tapti varomąja jėga, siekdami Europos sąjungos tikslų: 20% sumažinti CO2 emisijas, galutiniame vartojime naudoti 20% atsinaujinančių energijos išteklių ir 20% padidinti energijos vartojimo efektyvumą. Projekte numatytos trys pagrindinės veiklos kryptys:

 1. Darnios energetikos veiksmų planų ruošimas, darnios energetikos projektų identifikavimas ir inicijavimas, seminaro ir žinių perdavimo organizavimas regionuose, gerosios praktikos sklaida kitiems regionams.
 2. Skatinti regionus imtis darnios energetikos iššūkių, tokiu būdu padidinant ENNEREG projekto vertę.
 3. Sukurti įgalinančią aplinką platesnėms diskusijoms apie tai, kaip regionai gali pradėti pasiekti ES tikslus per vietinius ir regioninius Darnios energetikos veiksmus, per daugiatikslius metodus.

Rezultatai:

 • Paruošti Darnios energetikos veiksmų planai 11-kai regionų dalyvaujančių „ENNERGEG“ projekte.
 • Paruoštos galimybių studijos bei inicijuojami darnios energetikos projektai visiems projekte dalyvaujantiems regionams.
 • Sukurtas ES „Regionai 202020 Tinklas“, apimantis virtualų tinklą, kurį reguliariai atnaujins projekto partneriai. Tinklo nariai vienija suinteresuotus regionus visoje ES.
 • Numatoma informacinė sklaida: vietiniai/regioniniai renginiai; žinių perdavimo seminarai Vokietijoje, Graikijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje; 15-kos gerosios praktikos atvejų nustatymas ir viešinimas; bus sukurta internetinė svetainė, kurioje viešins projekto eigą, rezultatus ir pan.; bus paruoštas „Vadovas“ spausdintame ir skaitmeniniame formate apimantis patirtį, rezultatus, gerąją praktiką; bus organizuojami keli europinio lygio seminarai Briuselyje ir Bilbao.

LEI veikla projekte

1. Paruošta galimybių studija ir Darnios energetikos veiksmų planas Kauno regionui (8 Kauno regiono savivaldybėms).
2. Paruošta galimybių studija ir Darnios energetikos veiksmų planas regionui – dvyniui Šilutės savivaldybei.
3. Paruošta duomenų bazė apie Kauno regione vykdomų darnios energetikos projektų rodiklius tolesniam projektų inicijavimui skatinti.
4. Pateikti aprašymai apie 10 Kauno regiono parodomųjų gerosios praktikos pavyzdžių (demonstracinių projektų), kurie patekti projekto „Inspiruojančiame vadove“.
5. Suorganizuota arba bendrai su kitais projektais ir atskirai apie 13 įvairių renginių, kuriuose buvo teikiama informacija ir skatinama darnios energetikos plėtra.
6. Paruošti informaciniai leidiniai plačiajai visuomenei ir jaunimui apie darnų energijos vartojimą.

Bendra projekto vertė: 1 960 472 EUR

Koordinatorius: Energy Consulting Network ApS, Danija

Partneriai:

 • Energy Consulting Network ApS, Danija
 • Sofia Energy Centre, Bulgarija
 • Energy Consulting Network ApS, Danija
 • Centre for Renewable Energy Sources, Graikija
 • Lithuanian Energy Institute, Lietuva
 • Baltycka Agencja Poszanowania Energii S.A., Lenkija
 • AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira, Portugalija
 • Ente Vasco de la Energía, Ispanija
 • Energy Agency for Southeast Sweden, Švedija
 • Severn Wye Energy Agency Limited, Jungtinė Karalystė
 • Institute of Mechanical Engineering, Portugalija
 • Rhonalpénergie-Environnement, Prancūzija
 • Centre for rational use of Energy and Environment, Vokietija
 • South Denmark European Office, Danija
 • Triangle Region, Danija
 • Silistra Municipality, Bulgarija
 • Marshal Office of Wielkopolkska Region, Lenkija
 • CPL Scientific Publishing Services Ltd trading as CPL Press, Jungtinė Karalystė

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Eugenija Farida Dzenajavičienė 207-LK +37037401935 Farida.Dzenajaviciene@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Vaclovas Kveselis
Aurimas Lisauskas 103-LK +37037401932 Aurimas.Lisauskas@lei.lt
Sigitas Masaitis 114/1-AK +37037401917 Sigitas.Masaitis@lei.lt
Olgina Tutlytė
Ramutė Grikštaitė