Martynas Lelis

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
308-LK
Telefonas:
+37037401904
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2021

Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Sakalauskaitė S., Demikytė E., Tučkutė S. [LEI], Lelis M. [LEI]. Application of Floating TiO2 Photocatalyst for Methylene Blue Decomposition and Salmonella Typhimurium Inactivation In: Catalysts. Basel: MDPI, 2021, Vol. 11, Iss. 7, 794, p. 1-13. ISSN 2073-4344.
Krylova V., Dukštienė N., Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI]. PES/PVC textile surface modification by thermo-chemical treatment for improving its hydrophilicity In: Surfaces and interfaces. Amsterdam: Elsevier, 2021, Vol. 25, 101184, p. 1-15. ISSN 2468-0230.

2020

Kuliešienė N., Sakalauskaitė S., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugėlavičius R., Lelis M. [LEI]. TiO2 Application for the Photocatalytical Inactivation of S. enterica, E. coli and M. luteus Bacteria Mixtures In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 418-429. Scopus . ISSN 1691-5208.
Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Galalytė D., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugėlavičius R., Lelis M. [LEI]. Potential and Risk of the Visible Light Assisted Photocatalytical Treatment of PRD1 and T4 Bacteriophage Mixtures In: Environmental and Climate Technologies. Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 215-224. Scopus . ISSN 1691-5208.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Bočkutė K., Laukaitis G.. Synthesis and analysis of metallic Zn phase rich ZnO oxide films for the photocatalytic water treatment technologies In: Materials Today: Proceedings 33 Metal oxide- and oxyhydride-based nanomaterials for energy and environment-related applications / edited by S. Karazhanov, C. Ton-That, A. Cremades. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 33, pt. 6, p. 2484-2489. ISSN 2214-7853.
Lelis M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of Catalyst Development from Mg2NiH4 Hydride and Its Application for the CO2 Methanation Reaction In: Coatings. Basel: MDPI, 2020, vol. 10 (12), 1178, p. 1-15. ISSN 2079-6412.
Vernickaitė E., Lelis M. [LEI], Tsyntsaru N., Pakštas V., Cesiulis H.. XPS studies on the Mo oxide-based coatings electrodeposited from highly saturated acetate bath In: Chemija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, Vol. 31, No. 4, p. 203-209. ISSN 0235-7216.

2019

Wan C., Denys R. V., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Yartys V. A.. Electrochemical studies and phase-structural characterization of a highcapacity La-doped AB2 Laves type alloy and its hydride In: Journal of Power Sources. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 418, p. 193-201. ISSN 0378-7753.
Varnagiris Š. [LEI], Medvids A., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Antuzevics A.. Black carbon-doped TiO2 films: Synthesis, characterization and photocatalysis In: Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 382, 111941, p. 1-9. ISSN 1010-6030.
Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Lelis M. [LEI], Sakalauskaitė S.. Tailoring of TiO2 film crystal texture for higher photocatalysis efficiency In: Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 489, p. 576-583. ISSN 0169-4332.

Pranešimas konferencijoje

2021

Striūgas N. [LEI], Zakarauskas K. [LEI], Lelis M. [LEI]. Process Performance Comparison of CO2 and Syngas Conversion to Biomethane over a Metal Hydride Catalyst In: Book of Abstracts (eubce.com) Summaries. EUBCE 29th European Biomass Conference and Exhibition. European Commission DG RTD (This information event Workshop is organised by the Clean Energy Transition Unit of the European Commission’s General Directorate of Research and Innovation/Clean Planet Directorate), 2021, Improving Efficiencies of Power and Methane Processes, 5CO.10, p. 387..

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

COST

1
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Tai 12 mokslinių tyrimų grupių tinklas Šiaurės šalyse, įskaitant Baltijos šalis ir šiaurės vakarų Rusiją. Pagrindinis tikslas yra naujų medžiagų sintezė, charakterizavimas ir modelDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. ĮDaugiau

LMT projektai

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-0Daugiau