Martynas Lelis

Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Pareigos:
vyriaus. m. d.
Kab. nr.:
308-LK
Telefonas:
+37037401904
El. paštas:

Publikacijos

Straipsnis

2020

Kuliešienė N., Sakalauskaitė S., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugėlavičius R., Lelis M. [LEI]. TiO2 Application for the Photocatalytical Inactivation of S. enterica, E. coli and M. luteus Bacteria Mixtures In: Environmental and Climate Technologies . Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 418-429. Scopus . ISSN 1691-5208.
Sakalauskaitė S., Kuliešienė N., Galalytė D., Tučkutė S. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Daugėlavičius R., Lelis M. [LEI]. Potential and Risk of the Visible Light Assisted Photocatalytical Treatment of PRD1 and T4 Bacteriophage Mixtures In: Environmental and Climate Technologies. Warsaw: Sciendo, 2020, Vol. 24, No. 3, p. 215-224. Scopus . ISSN 1691-5208.
Lelis M. [LEI], Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Bočkutė K., Laukaitis G.. Synthesis and analysis of metallic Zn phase rich ZnO oxide films for the photocatalytic water treatment technologies In: Materials Today: Proceedings 33 Metal oxide- and oxyhydride-based nanomaterials for energy and environment-related applications / edited by S. Karazhanov, C. Ton-That, A. Cremades. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 33, pt. 6, p. 2484-2489. ISSN 2214-7853.
Lelis M. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Zakarauskas K. [LEI]. Investigation of Catalyst Development from Mg2NiH4 Hydride and Its Application for the CO2 Methanation Reaction In: Coatings. Basel: MDPI, 2020, vol. 10 (12), 1178, p. 1-15. ISSN 2079-6412.
Vernickaitė E., Lelis M. [LEI], Tsyntsaru N., Pakštas V., Cesiulis H.. XPS studies on the Mo oxide-based coatings electrodeposited from highly saturated acetate bath In: Chemija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2020, Vol. 31, No. 4, p. 203-209. ISSN 0235-7216.
Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Sakalauskaitė S., Daugėlavičius R., Pranevičius L. L. [LEI], Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI]. Floating TiO2 photocatalyst for efficient inactivation of E. coli and decomposition of methylene blue solution In: Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier, 2020, Vol. 720, 137600, p. 1-10. ISSN 0048-9697.
Belevskii S. S., Danilchuk V. V., Gotelyak A. V., Lelis M. [LEI], Yushchenko S. P., Dikusar A. I.. Electrodeposition of Fe–W Alloys from Citrate Bath: Impact of Anode Material In: Surface Engineering and Applied Electrochemistry. Moscow: PLEIADES PUBLISHING INC, 2020, Vol. 45, No. 1, p. 1-12. ISSN 1068-3755.

2019

Wan C., Denys R. V., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Yartys V. A.. Electrochemical studies and phase-structural characterization of a highcapacity La-doped AB2 Laves type alloy and its hydride In: Journal of Power Sources. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 418, p. 193-201. ISSN 0378-7753.
Varnagiris Š. [LEI], Medvids A., Lelis M. [LEI], Milčius D. [LEI], Antuzevics A.. Black carbon-doped TiO2 films: Synthesis, characterization and photocatalysis In: Journal of Photochemistry & Photobiology A: Chemistry. Lausanne: Elsevier, 2019, Vol. 382, 111941, p. 1-9. ISSN 1010-6030.
Tučkutė S. [LEI], Varnagiris Š. [LEI], Urbonavičius M. [LEI], Lelis M. [LEI], Sakalauskaitė S.. Tailoring of TiO2 film crystal texture for higher photocatalysis efficiency In: Applied Surface Science. Amsterdam: Elsevier, 2019, Vol. 489, p. 576-583. ISSN 0169-4332.

Tarptautiniai projektai

Horizontas 2020

1
Projekto „iDistributedPV“ logotipas

iDistributedPV siekis yra plėtoti prieinamus integruotus sprendimus norint pagerinti platinamų fotovoltinių elementų integraciją į rinką remiantis efektyvia fotovoltinių elementų įranDaugiau

COST

1
COST actions logo

This Action deals with the future of energy storage and aims to set up a competitive and coordinated network capable to define new and unexplored ways for Solid State Hydrogen StorageDaugiau

Šiaurės šalių energetikos tyrimų programa (NERP)

1

Tai 12 mokslinių tyrimų grupių tinklas Šiaurės šalyse, įskaitant Baltijos šalis ir šiaurės vakarų Rusiją. Pagrindinis tikslas yra naujų medžiagų sintezė, charakterizavimas ir modelDaugiau

Projektai Lietuvoje

ES Struktūrinių fondų parama

1

Šiuo metu Lietuvoje yra ypač aktualūs dideli pastatų šilumos nuostoliai. Pagerinti pastatų energetinį efektyvumą ir sumažinti šildymo sąskaitas galima didinant sienų šiluminę varžą. ĮDaugiau

LMT projektai

1
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Regimojoje šviesoje fotokatalitiškai aktyvių TiO2 ir ZnO taikymo biologiškai užteršto vandens dezinfekcijai tyrimas“ Nr. 09.3.3-LMDaugiau

2
ES fondų investicijos 2014-2020 m.

Lietuvos energetikos institutas įgyvendina projektą „Inovatyvios biometano gamybos technologijos sukūrimas taikant katalitinės termocheminės konversijos metodą“ Nr. 01.2.2-LMT-K-718-0Daugiau