AEŠ-E ir kogeneracinių jėgainių energijos tiekimo integravimo plėtra asocijuotose ES šalyse (CEERES)

Projekto programa
Vykdymo laikotarpis
2005.04.15 - 2006.07.15
Projekto statusas
Baigtas
Projekto lentelė
Projekto svetainė
DB nuoroda

CEERES projekto uždaviniai:

 • Biomasės išteklių Centrinėje Europoje tyrimai, jų tiekimo rinkos įvertinimas ir plėtros galimybių nustatymas.
 • Sudaryti šių išteklių duomenų bazę ir ištirti energijos gamybos efektyvumą, naudojant kietosios biomasės išteklius šilumos tiekimo sektoriuje.
 • Išanalizuoti biomasės išteklių intensyviam panaudojimui kylančias vietines kliūtis, siekiant jų platesnio naudojimo energetikos sektoriuje.
 • Supažindinti vietos rinkos dalyvius su biomasės panaudojimo energijos gamybai šiuolaikinėmis technologijomis ir paruošti rekomendacijas jų įdiegimui.

Projekte numatyti uždaviniai buvo išanalizuoti Lietuvos energetiniame sektoriuje.

Bendra projekto vertė: 308 818 EUR (LEI dalis: 23 656 EUR)

Koordinatorius: ECOFYS POLSKA SP Z.O.O., Lenkija

Dalyviai:

 • ECOFYS B.V., Olandija
 • EKODOMA, Latvija
 • ENERGETICKE CENTRUM BRATISLAVA, Slovakija
 • ENVIROS S.R.O., Čekijos Respublika
 • LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS, Lietuva
 • STOCKHOLM ENVIRONMENT INSTITUTE TALLINN CENTRE, Estija
 • THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTER FOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Vengrija
 • UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA STROJNISTVO, Slovėnija

Projekto vykdytojai

Vardas, pavardė kabinetas tel. nr. el. paštas

Instituto atstovas
 
Vladislovas Algirdas Katinas 207/1-LK +37037401841 Vladislovas.Katinas@lei.lt

Projekto vykdytojai
 
Juozas Savickas
Eugenijus Perednis 123-AK +37037401813 Eugenijus.Perednis@lei.lt
Antanas Markevičius
Marijona Tamašauskienė 207-LK +37037401842 Maryte.Tamasauskiene@lei.lt