Juozas Savickas

Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
Kab. nr.:
Telefonas:
El. paštas:
Asmuo institute nebedirba

Publikacijos

Straipsnis

2018

Katinas Algirdas V. [LEI], Gaigalis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI]. Analysis of sustainable liquid fuel production and usage in Lithuania in compliance with the National Energy Strategy and EU policy In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija, Oxfordas: Elsevier, 2018, Vol. 82, Part. 1, p. 271-280. ISSN 1364-0321.

2016

Marčiukaitis M. [LEI], Dzenajavičienė Farida E. [LEI], Kveselis V. [LEI], Savickas J. [LEI], Perednis E. [LEI], Lisauskas A. [LEI], Markevičius A. [LEI], Marcinauskas K. [LEI], Gecevičius G. [LEI], Erlickytė-Marčiukaitienė R. [LEI]. Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo Lietuvoje patirtis, reikšmė ir siekiai In: Energetika. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2016, T. 62 , Nr. 4, p. 247-267. ISSN 0235-7208.

2015

Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Škėma R. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy strategy of Lithuanian Ignalina nuclear power plant region for 2012-2035 as a chance for regional development In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. London: Elsevier, 2015, Vol. 51, p. 1680-1696. ISSN 1364-0321.

2014

Katinas V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Perednis E. [LEI], Savickas J. [LEI]. Sustainable energy development-Lithuania’s way to energy supply security and energetics independence In: Renewable & sustainable energy reviews. 2014, Vol. 30, p. 420-428. ISSN 1364-0321.

Pranešimas konferencijoje

2016

Savickas J. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Biodujų ir biodegalų išteklių panaudojimo didinimo galimybių analizė In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 47-52. ISSN 2335-2485.

2015

Savickas J. [LEI], Katinas V. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Biodegalų panaudojimo Lietuvoje aspektai ir poveikio aplinkai analizė In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 51-54. ISSN 2335-2485.
Perednis E. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Savickas J. [LEI]. Biologiškai skaidžių atliekų panaudojimo energetikoje tyrimas In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 55-58. ISSN 2335-2485.

Mokslo populiarinimo straipsnis

2015

Gaigalis V. [LEI], Markevičius A. [LEI], Savickas J. [LEI]. Tvarios energetikos strategijos – Lietuvos regionų vystymosi prielaida In: Structum. Vilnius: UAB “Structum projektai”, 2015, p. 63-65. ISSN 2335-2108.

Tarptautiniai projektai

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

CEERES projekto uždaviniai: Biomasės išteklių Centrinėje Europoje tyrimai, jų tiekimo rinkos įvertinimas ir plėtros galimybių nustatymas. Sudaryti šių išteklių duomenų bazę irDaugiau

Interreg

1

Lietuvos energetikos instituto ir kitų šalies organizacijų mokslo darbuotojai kartu su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių tyrėjais vykdė pagal tarptautinę programą Pietų BalDaugiau

2

Per pastaruosius metus iškastinių energijos išteklių kainos labai išaugo. Didėjančios energijos kainos ypač atsiliepia komunalinių paslaugų kainoms viešajame sektoriuje. Projekto tiksDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagal ES pateiktą informaciją tikimasi, kad pastatuose oro kondicionavimo plotai nuo 1990 iki 2020 m. padidės keturis kartus. Nepaisant šių nerimą keliančių perspektyvų energijos efekDaugiau