Marijona Tamašauskienė

Privatu: Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorija (20)
Pareigos:
j. m. d.
Kab. nr.:
207-LK
Telefonas:
+37037401842

Publikacijos

Straipsnis

2019

Gecevičius G. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. The investigation of factors determining wind power prediction accuracy: case study of western Lithuania In: Energetika. Vilnius: Lithuanian Academy of Sciences, 2019, Vol. 65, No. 1, p. 95-102. ISSN 0235-7208.

2016

Katinas Algirdas V. [LEI], Marčiukaitis M. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Analysis of the wind turbine noise emissions and impact on the environment In: Renewable and Sustainable Energy Reviews. Didžioji Britanija: Elsevier, 2016, Vol. 58, Vol. 58, p. 825-831. ISSN 1364-0321.

Pranešimas konferencijoje

2016

Savickas J. [LEI], Katinas Algirdas V. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Biodujų ir biodegalų išteklių panaudojimo didinimo galimybių analizė In: Šilumos energetika ir technologijos-2016: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2016 sausio 28-29. Kaunas: Lietuvos energetikos institutas, 2016, p. 47-52. ISSN 2335-2485.

2015

Savickas J. [LEI], Katinas V. [LEI], Tamašauskienė M. [LEI]. Biodegalų panaudojimo Lietuvoje aspektai ir poveikio aplinkai analizė In: Šilumos energetika ir technologijos - 2015: konferencijos pranešimų medžiaga, Kauno technologijos universitetas, 2015 sausio 29-30 . Kaunas: Kauno technologijos universitetas, 2015, p. 51-54. ISSN 2335-2485.

Tarptautiniai projektai

Šeštoji bendroji programa (6BP)

1

CEERES projekto uždaviniai: Biomasės išteklių Centrinėje Europoje tyrimai, jų tiekimo rinkos įvertinimas ir plėtros galimybių nustatymas. Sudaryti šių išteklių duomenų bazę irDaugiau

Interreg

1
Interreg Baltic Sea Region programme logo
Baigtas
2017.10.01 - 2020.09.30

Norint toliau skatinti atsinaujinančią energetiką (AE), reikia keistis patirtimi ir stiprinti gebėjimus. Dėl to daug vilčių teikia piliečių suplanuoti, įgyvendinti ir bendrai finansuoDaugiau

2

Lietuvos energetikos instituto ir kitų šalies organizacijų mokslo darbuotojai kartu su Vokietijos, Švedijos, Lenkijos ir kitų šalių tyrėjais vykdė pagal tarptautinę programą Pietų BalDaugiau

3

Per pastaruosius metus iškastinių energijos išteklių kainos labai išaugo. Didėjančios energijos kainos ypač atsiliepia komunalinių paslaugų kainoms viešajame sektoriuje. Projekto tiksDaugiau

Pažangi energetika Europai

1

Pagal ES pateiktą informaciją tikimasi, kad pastatuose oro kondicionavimo plotai nuo 1990 iki 2020 m. padidės keturis kartus. Nepaisant šių nerimą keliančių perspektyvų energijos efekDaugiau